luni, 7 ianuarie 2008

RUGĂCIUNE PENTRU BINEFĂCĂTORI


Dumnezeule al dragostei
, Ţie îţi sunt dator a-Ţi mulţumi pentru dulcele simţământ al dragostei şi al ocrotirii de care mă bucur. Tu, care eşti izvorul tuturor bunătăţilor, revarsă binecuvântarea şi binefacerile Tale asupra acelora pe care inima mea îi cinsteşte si-i iubeşte, peste robii Tăi, binefăcătorii mei.
Apără-i de toate primejdiile ce înconjoară viaţa muritorilor de pe pământ, fă să răsară asupra lor, totdeauna, un soare strălucitor, care să risipească norii grijilor şi ai necazurilor. Umple inima lor de bucuria mântuirii Tale. Povăţuieşte paşii lor pe căi drepte, pe căile mântuirii şi ale fericirii. Nu lăsa apăsătoarele suferinţe să le înnoureze fruntea şi să le amărască inima. Nenorocirile lor să nu facă a se coborî lacrimi din ochii lor şi inima lor să nu fie jertfă întristărilor. Fă ca fiecare zi a lor să fie o zi de primăvară, viaţa lor să se asemene unui râu limpede şi lin, ce curge prin grădini înverzite şi printre flori. Iar dacă vor fi ameninţaţi de nenorocire, fi apărătorul şi ocrotitorul lor, tot aşa cum şi ei sunt apărătorii şi ocrotitorii mei. Ori în ce parte vor merge sau se vor afla, ocroteşte-i pe ei cu bunătatea şi apărarea Ta. Dă-le lor, Dumnezeul meu, toate bunătăţiile şi toate bucuriile lăsate muritorilor care păzesc poruncile Tale şi fac bine aproapelui lor. Îngerul Tău cel bun să-i însoţească şi să-i păzească în toată viaţa lor. Iar după o viaţă lungă, plină de binefaceri şi de fapte bune, să se învrednicească a dobândi bunătăţile Tale cele fără de sfârşit, gătite tuturor acelora care lucrează virtutea. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu