luni, 31 decembrie 2007

Prietenilor mei, toate cele bune în noul an

Miros de brad, parfum de flori,
Bat în ferestre urători,
Clipesc pe cer mii de culori,
Fiţi fericiţi de sărbători,
Acum şi-n anii următori.

La mulţi ani cu sănătate!
Seara dintre ani: 2007/2008,
Mihai C. Szilagy

Invitatie http://mihaitarnaveanu.blogspot.com

duminică, 30 decembrie 2007

Cucerirea culmilorMOTTO: Porunca de a iubi pe Dumnezeu, este temelia vieţii veşnice!


Iubiţilor ascultători.

Mă gândesc şi vă îndemn a gândi la atenţia pe care omul trebuie să o acorde semenului său, deoarece cine nu ştie să-l asculte pe aproapele nu ştie să-L asculte pe Dumnezeu. Omul are în el de la Creator tendinţa spre bine, spre frumos, spre ceea ce este înălţător şi spiritual. În căutarea lui Dumnezeu, Cucerirea culmilor, trebuie să fim conştienţi că vom avea de înfruntat multe greutăţi, deoarece în această lume suntem cu toţii pelerini, silindu-ne să ne păstrăm în credinţă, speranţă, iubire, umilinţă, rugăciune, răbdare şi mortificare creştinească, pentru a ajunge în Patria Cerească…Raiul.

Raiul înseamnă să fii una cu Dumnezeu. Această carte poate însemna un mic îndreptar în privinţa Căii de urmat. Cugetând la ceea ce ne învaţă Sfânta Scriptură, aflăm că soarta omului nu este în puterea lui, iar dacă ne spunem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. De aceea mereu să ne rugăm şi să cerem ajutor spunând: Tu Doamne, întăreşte-mi paşii în Cuvântul Tău, şi nu lăsa nici o nelegiuire să stăpânească peste mine! O, suflete al meu, în toate căile tale cugetă la Dânsul. Ia aminte că, cine îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, zi şi noapte cugetă la Legea Lui! Un astfel de om este ca un pom sădit lângă un izvor, care dă rodul la vremea lui, şi ale cărui frunze nu se vor usca: tot ce începe duce la bun sfârşit. De aceea faţa unui bun creştin, creştin adevărat, este veşnic liniştită, iar ochii senini. În ochii noştri trebuie să se citească întotdeauna bucuria din suflet pentru faptul că putem observa minunile divine, că suntem fiii Celui de Sus!

În tot ce facem şi spunem, să ne gândim mai întâi la urmări! Să căutăm a ne detaşa şi a nu rosti nici un cuvânt care ar putea supăra pe Dumnezeu sau pe aproapele. Cuvântul este imaginea sufletului! Întâia regulă a iubirii aproapelui este să vedem în el pe Isus. Doamne, Te întâlnesc la fiecare pas; privesc pe aproapele şi în el eşti Tu.

Acestea fiind spuse, toate dinspre şi despre această provocare a fratelui teolog Ciprian Emil Vestemean de Cucerire a culmilor, închinată Preacucernicului Părinte Bernard Ştef A. A., la 90 de ani de viaţă, şi iată, nouă tuturor, ca un dar de la Dumnezeu, cu împreună lucrarea oamenilor de bine, profesor artist plastic Daniel Voina şi a domnului primar al municipiului Blaj, Simion Băcilă, pe toţi felicitânu-i închei aplaudând, căci tac şi fac, virtuţi mai mari decât a şti să vorbeşti, a vorbi doar.

Mihai Târnăveanu

Câteva clipe în trecut - Ciprian de Blaj

Câteva clipe din (în) trecut se pot evoca, se pot parcurge pe diverse şi ingenioase căi, de fiecare dată original şi personalizat, şi eternizate nu ca un mod de a face artă aruncând pe un suport la discreţia atracţiei gravitaţionale, terestre sau celeste, o gamă largă de culori, viatice până la mormântale, sub impulsul de moment ocular şi cerebral dirijat al braţului creator.

Trupeşte suntem atât de legaţi şi de limitaţi! Chiar modul arătat de a face artă abundând risipa de culori sub imperiul unor trăiri emoţionale dacă nu poartă cu sine aerul sufletului dezlegat care singur transcende chiar şi numai câteva clipe în (din) trecut, sau poate sonda devenirea, amprenta în tot acest timp, adusă într-un prezent oarecare, poate fi ştearsă sau neatractivă ca mărturie pro.

Cu sufletul, paradoxal simplu şi totodată mai mult decât complex, am abordat câteva clipe din (în) trecut, clipe ale unui băiet care însuşi, urmând chemări proprii sau trimiteri ale unor trăiri celebre, a adormit ades lângă izvor, păduri cutreierând… Şi nu a adormit a dormitare ci, cu o simţire trează, tinerească, de aceea pură şi sinceră, îngroaşă rândurile visătorilor postaţi la baricada luptei de a smulge ceva prisosind, copt în sine, şi de a dărui altora: mie, ţie, nouă, care tare mă tem că în graba noastră către nu se ştie unde şi ce, înţelegem prea puţin din această adevărată bravură – a te dărui – în zi de azi când altruismul e mai degrabă un deziderat.

Ciprian de Blaj! Deşi sună a titlu de nobleţe, la prima vedere, atribuit unei persoane, este de fapt văzduhul clocotitor apreciat spiritual, mai mult decât domeniul în sine; oricâtă ar fi latifundia ea se rezumă în cele din urmă la o micuţă dar apăsătoare porţie, undeva deoparte, la ale cărei dimensiuni se zgârceşte groparul. Evidenţa care va rămâne, deoarece viiază pe temelii solide, este brandul De Blaj. Orice nume asociat acestuia negreşit se va bucura de distincţie, precum fiecare contribuind însăşi cu o notă aparte lucrează, după puterile sale, la această interdependenţă benefică creşterilor armonioase.

La cumpăna dintre mileniile doi şi trei un tânăr versifică, elev fiind şi mai apoi liceean… Ce poate fi mai frumos?! Acum, în anul Domnului 2007, precum înclinaţiile spre cele sufleteşti l-au recomandat, devenind student teolog, cu aspiraţii de a sonda sufletul în cele mai înalte ale sale, socotindu-se el şi nu puţin frământându-se, aduce aceste câteva clipe din trecut restituindu-le nouă, câţi vom mai fi având această aplecare spre lectură, intim şi sensibil. O felie mare de copilărie frumos orânduită, cu morala citită la Solomon.

Cântă, suflet, chiar ciufulit, oricum, oricând, oricui te-nconjoară, prieten sau neprietenos, dăruie din serbarea ta culoare şi-atunci surâd, se-nveselesc. Cuvinte banale, după cum eşti tu de umil, înnoite prin tine, iubesc eu.

Orice istorie personală este realizarea într-un corp a unei gândiri ce se exprimă cât poate mai bine. Într-un continuu exerciţiu de exprimare trecut prin multiple încercări (versuri, meditaţii, rugăciuni, articole diverse), din aceiaşi gândire şi mult drag pentru aproapele, Ciprian a mai frământat, dospit şi copt, iniţiative personale precum: Natura, creaţie şi dar al lui Dumnezeu; Cucerirea culmilor; Tămâia sufletului; Trandafirii petale de iubire; iar acum, Câteva clipe în (din) trecut, versuri ale copilăriei, în general, distinse prin inserţii majore definitorii sacrului.

Nimeni nu e complet altruist, însă într-un orizont adesea fără orizont iubirea adevărată devine impresia unui elan imens provenit dinspre Bine…

Mi-ar fi aproape cu neputinţă să nu versific:

De Blaj

Simplă viaţă neînchinată la exterior

Doar-doar vei dibui asemănarea

Afară de la Dumnezeu îţi este disperarea

Căci doar în El ţi-e sufletul uşor

Pe drum al negării şi-al singurătăţii

Ai ales să fugi de unul singur

Spre cei ce-s Trei în Unul sigur

Eliberator pe-o cale-a simplităţii

Unu nu se manifestă şi în altceva

Adăugirea de orice la o fiinţă

În loc să o descopere o-ntunecă-n ştiinţă

Binele împărăţeşte asupra de Frumos undeva

Deoarece-i sub vreme un cavaler cu spornic curaj

În mare Mica Romă împlântă-şi blazonul: De Blaj.

De Blaj! De Blaj!

Consacrare de noi episcopi greco-catolici la Blaj.

Duminică, 16 Decembrie 2007

Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Blaj

Are loc în cadrul Sfintei Liturghii, a celui între sfinţi Părintelui nostru Ioan Gură de Aur Arhiepiscopul Constantinopolului, hirotonia întru episcopat a părintelui Mihai Frăţilă (n. 10 Decembrie 1970, la Alba Iulia), ca Episcop auxiliar al Eparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş cu sediul la Bucureşti, totodată Episcop titular de Nove şi a părintelui Vasile Bizău (n. 14 Octombrie 1969, la Dragomireşti, judeţul Maramureş), ca Episcop al Curiei Arhiepiscopale Majore cu sediul la Blaj, totodată Episcop titular de Appiaria.

Blajul, ca sediu al Arhiepiscopului Major, Preafericitul Lucian, care a şi păstorit întreg ceremonialul, la ceas de mare sărbătoare.

Întru mulţi ani cu rodnică păstorire şi sfinţenie!

Valori creştine, comunitate civică şi acţiune socială în România de astăzi

Blaj, Vineri 14 Decembrie 2007

Are loc Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice cu titlul omonim în organizarea Centrului de Studii Greco-Catolice Blaj, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj Napoca a Facultăţii de teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Alba şi Consiliul Local Blaj. Participare destul de bogată. Asistenţa redusă, din păcate, doar la studenţii teologi. Lucrările Sesiunii se vor publica într-un volum util şi interesant pe cât au fost tematicile de incitante. Pentru început felicitări. Un debut reuşit a celui ce va fi în continuare Centrul de Studii Greco-Catolice Blaj, tocmai adus la viaţă cu aportul, nu singular dar hotărâtor, al Părintelui Dr. Barta Cristian, cu multă alergătură.

Să fie de folos larg!

O, ce veste minunată.

Sâmbătă, 15 Decembrie 2007

Are loc la Casa de cultură Iacob Mureşianu din Blaj cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului de colinde O, ce veste minunată în organizarea Despărţământului ASTRA Timotei Cipariu Blaj, cu participarea Corurilor mixte - bărbaţi, femei, copii - din mai toate centrele rurale dimprejurul Blajului în care fiinţează cercuri culturale ASTRA. Preoţii parohi şi protopopii s-au evidenţiat ca un factor motor deosebit în aceste acţiuni. Reuşita se datorează în mare parte organizatoarei Prof. Silvia Pop, preşedinte Despărţământ, dr. Simion Băcilă, primarul Blajului, cât şi primarilor din comunele participante.

O, ce veste minunată - Festivalul de colinde blăjean din nou o reuşită pe linia păstrării tradiţiei strămoşeşti, a valorilor culturale tradiţionale româneşti autentice.


Expoziţie de artă sacră - Jean Baptiste Robin

Sâmbătă, 15 Decembrie 2007

La Muzeul municipal Augustin Bunea din Blaj, ora 13, are loc vernisajul expoziţiei de artă sacră a artistului Jean Baptiste Robin, constituită din elemente de iconostas, cuprinse în două săli. Prezintă dr. Cornel Tatai-Baltă, critic de artă, prof. Silvia Pop preşedinta ASTRA şi dr. Ioan Mitrofan, introduşi de către gazda Frâncu Simona, directoarea muzeului. Aprecierile sunt deosebite legat de calitate, expresivitate, talentul artistic. Stilul de lucru al pieselor este cel neobizantin.

Expoziţia va poposi în această locaţie până la data 27 Decembrie 2007, după care fiecare piesă va lua drumul bisericilor ardelene care le-au comandat urmând să ilustreze iconostasele acestora.

Părintele Jean Baptiste Robin, călugăr, este preot greco-catolic (biritual, fiind şi catolic) la Bisericuţa de la Cărbunari-Blaj, unde pustniceşte şi îşi desfăşoară viaţa spirituală şi artistică cu o modestie… Tot mai multe catapetesme de-ale bisericilor bizantine, deocamdată greco-catolice, în general nou construite, comandă în nevoia lor de expresie rituală şi vorbesc despre trăirea pe care o cuprinde în culori vii părintele ilustrând adevărurile de crezut ale Sfintei Scripturi.

Cântări la Naşterea Domnului

*

Hristos se naşte, preamăriţi-l;

Hristos din ceruri, întâmpinaţi-l;

Hristos pe pământ, înălţaţi-vă;

cântaţi Domnului tot pământul,

şi cu veselie lăudaţi-l,

că s-a preamărit.

**

Măreşte, suflete al meu,

pe cel din Fecioară

şi în peşteră născut

Hristos Împăratul.

Taină străină văd,

şi minunată:

cer fiind peştera,

scaun de Heruvimi Fecioara,

ieslea locaş,

întru care s-a culcat

cel neîncăput,

Hristos Dumnezeu,

pe care lăudându-l,

îl mărim.

(teolog Mihai C. Szilagy)

Schit luminos

poza-szm-de-82-kb-jpg.jpg

SCHIT LUMINOS


Atunci,

ţi-am surprins

privirea speculativă

prin gaura cheii

sufletului meu…

Ia cheia

universal statornicită

în Cuvânt,

şi negrul din îngustime

fi-ţi-va lumină

în pragul uşii

veşniciei schit.

Te ştiu,

o jinduieşti.

Ia-o acum.

Mihai C. Szilagy

Telefon: 0726678253

http://mihaitarnaveanu.blogspot.com

Adresa: Loc. Bucerdea Grânoasă, Nr. 630, Jud. Alba, C.P. 517261.