sâmbătă, 27 februarie 2010

TU NU MĂ VINZI


La strigătul clinchet curat de clopoţel

Al îngerului prieten ce-l am şi-n adormit

Acel ce nu mă lasă beznei rătăcit

Trasu-s la liman: te scoală firav sufleţel!


E-n obicei molâu de-a mai dormi puţin

Cotropitor, neproductiv, cu roadele amare,

Că nu mai dorm nici nopţile sub soare

Ci-l simt apropiindu-se şi re-nsorin'


Cu razele-ţi stelare soare blând

Ce-nmoi şi inima tâlharului din noapte

Ce pui călduţ în poame dulceţurile coapte

Am legământ cu toatele pe rând


Al Tău sunt, Doamne, ce toate le cuprinzi,

Cuprinzi şi soarele şi cerul, îngerul, molâul somn,

Trezeşti-mă la viaţă nouă totdeauna, atotputernic Domn,

Tu singur eşti, te bine ştiu, cari nu mă vinzi.


Coşlariu, 26 Februarie 2010.


sâmbătă, 20 februarie 2010

Comitet Director Astra - 2010Reuniunea anuală – 2010 – a Comitetului Director Astra, Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj


Spaţiu generos şi călduros, propice desfăşurării diverselor activităţi comunitare, la sediul Centrului Judeţean de Formare Profesională a Adulţilor din municipiul Blaj, a avut loc sâmbătă 06 Februarie 2010, reuniunea anuală a Comitetului Director Astra, Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj. Gazdă primitoare este harnicul ing. Ioan Mihălţan/Pănăzanul, inspector CJFPA, acelaşi plin de „elan, entuziasm, consecvenţă, efort depus”, cum îl caracteriza d-na Silvia Pop, care ne întâmpină cu un cuvânt de bun venit.

Doamna preşedinte Silvia Pop face o trecere în revistă printr-o scurtă referire la cei prezenţi, care au onorat invitaţia de a participa: prof. Livia Mureşan, de la Şcoala „Petru Pavel Aron” Blaj, Lenuţa Aldea, primar al comunei Cergău, prof. Ion Mărginean din Cergău, prof. Maria şi Gheorghe Zereş din Pănade, Părintele Anton Rus şi tânărul său vlăstar Fabian de la Blaj, prof. Călina Comşa din Valea Lungă, prof. Nicolae Cleja din Mihalţ, prof. univ. dr. Cornel Tatai-Baltă din Blaj, Mihai C. Szilagy din Bucerdea Grânoasă, Ciprian Vestemean de Blaj, prof. ing. Cornelia Nicoară din Blaj, prof. Diana Tocaciu din Blaj, prof. Nicoleta Marcu reprezentând Tiurul şi Mănăradea, prof. Ion Pop, prof. Ana Hinescu din Blaj, d-na Marioara Bercea de la Micăsasa, d-nul Teodor Blaga din Biia, d-nul Viorel Mihai, meşteşugar de la Blaj.

Prezentând Raportul de activitate al Despărţământului pe anul 2009, doamna preşedinta Silvia Pop vorbeşte cu determinare despre elita culturală românească, sibieni şi blăjeni pentru salvarea naţiunii, dezbrăcarea de diferende, unire-n cuget şi simţire…, împreună cu d-na Ana Hinescu arătând proiectele de viitor şi sensul şi evoluţia ulterioară pe termen scurt şi defalcat pe luni şi pe întreg anul acesta; colaborarea cu instituţiile de cultură, cu societăţi şi organizaţii non-guvernamentale; activitatea publicistică şi editorială, etc.

Părintele Anton Rus face o frumoasă donaţie: revista „Gând Românesc”, veche publicaţie a membrilor Astra Cluj Napoca.

Se amintesc cele mai importante activităţi care deja s-au efectuat sau care se vor desfăşura de-a lungul anului 2010: aniversarea a 160 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu; comemorare Vasile Suciu la Blaj; comemorare Aron Cotruş la Cergău; în Februarie, comemorare Timotei Cipariu la Pănade; vor fi omagiaţi, pomeniţi aici, Grigore Metaxa, artist plastic, viticultor, prof. univ. dr. Vasile Frăţilă la împlinirea unei sume rotunde de ani, Nicolae Albu, Nicu Stancu, artist plastic, creator literar, Horia Cucerzan, pictor, Ion Deva, scriitor, etc.; în luna Mai, Serbarea Zilelor Revoluţiei de la Blaj; Deniile Eminesciene la Iaşi, participare; aniversare Aurel Dumitru – 65 – artist plastic; comemorare Ştefan Manciulea; în luna Iulie omagierea dr. Nicolae Hâncu, diabetolog clujean de la Blaj; Ioan Popa, Roşia de Secaş; Ion Agârbiceanu; Vistian Goia, filolog, istoric literar; în luna Octombrie serbarea întâii lor deschideri de la 1754, „Zilele Şcolilor Blajului”; tenorul Vasile Turcu, moment liric; Ioan Maiorescu, revoluţionar paşoptist comemorat în locul naşterii, la Bucerdea Grânoasă; în luna Noiembrie comemorare Nicolae Iorga; în luna Decembrie Festivalul de Colinde tradiţional organizat la Blaj cu largă participare, şi altele pe care nu am reuşit probabil să le notăm în fluenţa desfăşurării.

Am reţinut remarca doamnei preşedinte Silvia Pop, „…noi nu avem timp…”, de reflectat(!). Am notat de asemenea în agenda jurnal proprie, şi ţin să o redau aici, replica pe care am dat-o, la timpul cuvenit, în mod public şi acolo, privind imperioasa nevoie a unei colaborări apropiate între conducerea Despărţământului, conducerile cercurilor culturale, cu o atenţie distinctă cuvenită fiecăruia, şi autorităţile locale, respectiv instituţii, biserică, şcoală, primărie. Să ne punem permanent problema a ceea ce dăm noi, doar aşa bucuria de a primi va fi deplină. Să venim noi doar cu atâtica: râvna de a face! Şi se vor înfăptui toate mai marile sau micile noastre deziderate.

În luna Octombrie 2010, la Crăciunelu de Jos, în rodnică Podgoria Târnavelor, în vremea culesului de struguri copţi, ne vom bucura sărbătoreşte la invitaţia mândrilor Fii ai Satului Crăciunel, venită din partea doamnei primar Lenuţa Bubur lansată încă de la comitetul director de anul trecut.

ASTRA ARE ROST! notăm aici concluzia unei frumoase expuneri a domnului prof. univ. dr. Cornel Tatai-Baltă, mereu benefic prezent. La urmă, cu toate că tineretul cu siguranţă merită o mai mare atenţie şi pondere în Comitetul Director, majoritatea acţiunilor de amploare fiind desfăşurate cu tinerimea din şcoli şi facultăţi, a vorbit tânărul Ciprian Vestemean, masterand teolog, despre nevoia producerii Binelui şi… despre chiar valorizarea acestui potenţial incomensurabil: tineretul.

Printre alte discuţii, propuneri şi sugestii, s-a evidenţiat existenţa unui program „Astra 150 de ani (1861-2011)”. S-a accentuat necesitatea depunerii în termen, cât mai repede, a cât mai multor cereri privind destinaţia sumei reprezentând până la doi la sută din impozitul anual, direcţionarea acestora către trebuinţele Asociaţiunii.

Gheorghe Zereş, rapsod popular cu un real talent ne cântă frumos, precum la fel de frumos recită poezia „Primăvara” învăţată de la mama sa, acum în vârstă de 85 de ani.

Domnul profesor Octavian Jeican recită din ale domniei sale Sonete.

Profesor Diana Tocaciu consemnează în materie de secretariat, iar subsemnatul mă angajez să dau în public această scurtă prezentare a, întotdeauna pe bilanţ pozitiv, adunării de voie bună a astriştilor în folosul culturii blăjene, regionale şi naţionale.


Mihai C. Szilagy/Târnăveanu


Pr. dr. Călin-Daniel Paţulea, Paternitate şi măiestrie didactică paulină,

Ed. Galaxia Gutenberg, Colecţia Teologia 23


Cu arhiereasca binecuvântare a Preasfinţitului Vasile Bizău, Episcop al Curiei Arhiepiscopale Majore a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, care semnează cuvântul îndemn introductiv „Împreună să-l cunoaştem pe Apostolul Neamurilor”, a apărut şi avem o bucurie deosebită să v-o prezentăm, cartea părintelui dr. Călin-Daniel Paţulea, Rectorul Institutului Teologic Greco-Catolic Buna Vestire - Seminarul Major Arhiepiscopal Greco-Catolic din Blaj, „Paternitate şi măiestrie didactică paulină”, profesionist executată de editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş.

…Cartea părintelui dr. Călin-Daniel Paţulea, „Paternitate şi măiestrie didactică paulină”, se constituie într-o veritabilă sursă şi un bun suport pentru toţi aceia care doresc să se apropie cu mai mult interes de personalitatea apostolului şi de opera sa. Ea este rezultatul cercetării tenace, făcută cu abnegaţie şi răbdare şi încoronează celebrarea anului paulin în Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş, iată provocarea la o lectură plăcută şi interesantă pe care o lansează Arhiereul nostru, deoarece şi pedagogia pe care o foloseşte sfântul Pavel în prezentarea misterului lui Dumnezeu lumii multiculturale şi politeiste, din timpul său, rămâne mereu actuală, în contextul unei societăţi fragmentate de opinii şi apartenenţe la o gamă largă de pseudo-valori. Viaţa spirituală a fiecărui creştin este susţinută de credinţă şi este îmbogăţită de modelele pe care sfinţii ni le oferă. Dragostea faţă de Hristos, devenită sens al existenţei şi cheie de interpretare a întregii realităţi, împinge existenţa creştină la o împărtăşire a valorilor şi la răspândirea lor… .

Cartea este structurată pe cinci capitole (204 pp.) tratând despre: Pavel „victima” acţiunilor; originea şi dinamica paternităţii apostolice ca un element de specificitate a Sfântului Pavel; originalitatea conceptului paulin de „paternitate”, în contextul eclezial de astăzi, ca o dinamică pentru activitatea misionară a Bisericii; Sfântul Apostol Pavel, un maestru al Evangheliei prin voinţa lui Dumnezeu; şi, în capitolul ultim, Sfântul Pavel, un păstor şi un maestru care îşi dedică propria viaţă în vederea educării şi instruirii membrilor comunităţii.

Cu un aparat critic temeinic şi în mod specialist elaborat, cu o postfaţă semnată de părintele Vicar mitropolitan Ioan Fărcaş, Protopop al Blajului, care vede utilul acestei cărţi a părintelui dr. Călin-Daniel Paţulea drept ghid pentru a medita cu rost asupra paternităţii pauline şi a paternităţii noastre preoţeşti…, deoarece (…)Apostolul Pavel rămâne un model de imitat pentru fiecare preot, pentru fiecare creştin…, cartea se recomandă unei lecturi atente, cu popasuri de aprofundare şi, de ce nu, de rugăciune.


Mihai C. Szilagy/Târnăveanu


joi, 18 februarie 2010

liber şi bucurosNumai acela este liber,
care iubeşte libertatea pentru el
şi e bucuros
s-o extindă şi asupra altora.


Rabindranath Tagore

ICONIC EXCURS
Splendidă, redescopăr realul din icoană

Păstoru-i dincolo de ea

O Persoană-i ea însăşi aievea Icoană

O văz cum şade la Izvor şi bea


Cum curge izvoraş din tare stâncă

Şi turma-I nu mai rătăcea

Ci sta pe-o pace verde adâncă

Şi mielul lupul îmblânzea


Pământeasca neobişnuită noapte

Acum e zi legată una-ntruna

Lumină lină vorbe-n şoapte

Pacea peste toate e cununa.


Coşlariu,

17/18 Februarie 2010.


MONDIALII VS. SUFLETECât zumzet, câtă fală!
De-abia de-ncape-n mondialii guvernanţi
Îngroapă Ţara sub o-ntunecată dală
Cu dânsa se inactivează mulţi talanţi.


E ţărişoara o familie lărgită
Deschisă pe un orizont mai generos
Ar trebui să aibă reguli, legi şi conduită,
Din contră toate par c-ar fi pe dos.


De nu lucrează oarecare ai casei,
De ce mănâncă, frate, nesocotind porunca?
Ne operarăm de ruşine şi de-afundul angoasei?
Ne facem sau uitarăm că e musai munca?


Sufletul abia se mai susţine…
De dimineaţă ziua bună n-o mai ştim
Şomajul licărul aprins cu greu îl ţine
„Rămâneţi voi acas-că vă plătim…”


Urmează a ne lua singuri de lucru!
Telefonul autorităţii-i deranjat profund:
„Allo, tovarăşi!” (De multa neşimţire-ţi vine acru)
Muncit sacul răbdării aproape îi de fund.


Ardeal,
Februarie 2010.

miercuri, 17 februarie 2010

ODĂ BUCURIEI IARNA


Bucuria noastră tainic nesfârşită

O punem înaintea fieştecărui dor

Adierea ei se lasă-mpodobită

În orice anotimp la ruga florilor


Flori de pai acum uscate zâmbăreţe

Ruginiu uscat mirositorul busuioc

A muşcatei răsucite-nflorituri pe după beţe

Veseloase nici iarna dorm ele-ntr-un loc


Nu ţin toate una-alta mult

Ci se-nlocuiesc a ţine trena bucuriei

Cu ghioceii, cu viorelele urmează, mă consult

Mă introduc în supranaturalul armoniei


Te invit, bucuros că singur niciodată nu-s,

Ne lăfăim în clipa exaltată ce ni-i dată

Pecetluită-nseninarea e hotărâtă de Sus,

Legată, ca fiul de-a sa mamă, de tată.


11 Februarie 2010,

Coşlariu.miercuri, 10 februarie 2010

"Mod" - o revistă pentru tinerii blăjeni ... dar nu numai pentru eiÎn peisajul publicistic al Blajului a apărut încă un mugur de cunoaştere, de cultură, revista "Mod", o expresie a tinereţii, care doreşte, prin rândurile sale, să vină cu ideile şi problemele care îi frămîntă pe tinerii de azi, ne-a informat Ioan Mihălţan Pănăzanul. Sufletul nobil al revistei este tânărul teolog Ciprian Vestemean, care împreună cu colectivul de redacţie doreşte să dea un suflu nou spiritului cultural blăjean, să-l aducă acolo unde îi este locul, în elita culturii româneşti. Revista cuprinde teme variate şi pilde pline de învăţăminte, începând cu Rareş Veştemian, prin porunca "Inima noastră învaţă să te iubească, Doamne", urmată de poezia lui Lucian Borcea "Prima ninsoare", o odă închinată anotimpului alb. Dorin Popa, în "Fundaţia personalităţii", şi Emanuel Câmpeanu, în "Oameni ca model - oameni modelaţi" îndeamnă tinerii să se educe, să caute modele de la care au ce învăţa, să-şi creeze propria personalitate plină de vigoare. Octavia Sărătean face un periplu în lumea modei, a încălţămintei cu tocuri, cu învăţămintele ei, iar într-un alt articol evocă personalitatea lui Joseph Haydn, un mare compozitor şi muzician al secolului XVIII, întemeietorul pieselor muzicale simfonice. Cele 500 de exemplare ale revistei, a cărei copertă este realizată de artistul plastic blăjean Daniel Voina, se distribuie gratuit. (R. G.)http://www.ziarulunirea.ro/art.php?cat=18&pg_id=33191

Ha,Ha!
postat de MIRCEA
APA DE PLOAIE...
prostie
postat de vali
vorbe goale
Urmatorul numar...
postat de CiprianDeBlaj
Al doilea numar apare in FEBRUARIE!
UN ALT MOD
postat de Mihai
ORICE ACTIUNE ARE REACTIUNEA EI. IMPORTANTA ESTE ACTIUNEA!
Revista "MOD"
postat de Gaby2010
Mi se pare o idee foarte buna ca cineva in ziua de astazi se mai gandeste si la noi cei tineri.Am citit revista si daca esti atent la ea, la metaforele pe care le cuprinde, cu siguranta sfaturile, ideile pe care incearca sa ne-o ofere noua tinerilor, ne ajuta in viata!!!SINCERE FELICITARI!!!
CINSTE LOR!
postat de taran
bravo grupului, bravo Cipri!
PROMOVATI BINELE, COPII MEI!
SI NU UITATI: BINELE E DEASUPRA DE FRUMOS, UNDEVA...

CIPRIAN VESTEMEAN IN UNIREA> REVISTA MOD

Cetatea culturală a Blajului mai face un dar:
"Mod", o revistă pentru tine(ri)!

Am primit recent la redacţie o revistă al cărei prim număr a apărut în luna decembrie a anului trecut în cetatea culturală a Blajului. Este vorba despre revista "Mod", o revistă scrisă de tineri, pentru tineri. De altfel, colegiul redacţional justifică după cum urmează, într-un preambul, raţiunea ce stă la baza apariţiei acestei noi publicaţii: "Marele nostru istoric Nicolae Iorga spunea: «Unde-i tineretul, acolo este viitorul ţării!» Noi vrem ca următoarele generaţii să aibă mai multe modele morale, ce caută să fie un sprijin tuturor şi neamului, iar interesele personale să nu mai primeze. Pentru ca un nou preşedinte, pe viitor, să fie pregătit a deveni un adevărat lider, care să ne conducă spre prosperitate din toate punctele de vedere, însă curat, şi în spiritul ideii: Nihil sine Deo! (Nimic fără Dumnezeu!) Deci, noi vrem, cu această revistă vizionară, să iniţiem un nou MOD de a vedea, un MOD de a fi, un MOD de a simţi şi a iubi, un MOD nou de a gândi într-o lume dezbinată de războaie, egoism, narcisism, probleme sociale, ecologice, noi viruşi... un MOD prin care să revenim la valorile autentice pe care neamul nostru le pierde din neatenţie şi ignoranţă."
Revista "Mod" cuprinde o serie de articole culturale, eseuri şi poeme, precum şi unele referitoare la obiceiuri şi tradiţii, mondene sau de educaţie pentru sănătate. Publicaţia se distribuie gratuit iar următorul ei număr va apărea în luna februarie 2010. Colegiul redacţional este fomat exclusiv din tineri: Ciprian Vestemean- redactor şef, Cosmina Suciu, Gabriela Tarco, Jana Maria Ştefancic, Maria Otilia Korodi, Octavia Sărătean, Cătălin Dânga, Dorin Popa, Emanuel Câmpean, Lucian Borcea, Rareş Vestemean- redactori, Daniel Voina- grafician, prof. Ioana Maria Breazu- corector. Succes pentru numerele viitoare, pe care le aşteptăm cu interes. (I.H.)

Succes pt nr viitoare
postat de lengyel monica
Avand in vedere ca traim intr-o lume in care valorile umane nu mai au loc de cele materiale, este bine de stiut ca mai exista in haosul asta oameni care pun pret pe valorile morale si care incearca sa sprijine ce a mai ramas bun in noi....va doresc mult mult succes .....

http://www.ziarulunirea.ro/art.php?cat=29&pg_id=33766

CIPRIAN VESTEMEAN IN UNIREADincolo de a orbi viaţa sau "Cuvântul sculptează"

Dinspre Blaj (cu bunăvoinţa preşedintelui "Unirea Pres", prof. Gh. Ciul), ne-a parvenit o carte semnată se tânărul Ciprian Vestemean ("Cuvântul sculptează"), (n. 1 august 1985, Blaj; studii la Şcoala "Toma Cocişiu", Liceul Teologic Greco-Catolic "Sfântul Vasile cel Mare", masterand, anul I la Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj; publică poezii în "Unirea blăjeană"; are două volume de poezii, eseuri despre natură, cumpătare, iubire, cuprinse în volumul "Cucerirea culmilor". Este prezent cu articole în publicaţii din Blaj, Oradea, Iaşi, Buzău etc.), apărută la Editura Anamarol 2009, dedicată "înregii omeniri, căci pe toţi vreau să vă văd modele de sfinţi". Structurată pe capitole, printre care: "O mică invitaţie", "Aion, chronos, kairos", "A fi sau a nu fi sfânt", "Elixirul bunătăţii", "Eroul din TINE", "Dor de (A)CASĂ, "Lacrimosa", "Speologul lui Dumnezeu", "Un zid... lumea", "Înmormântarea lumii", "Plăcere trecătoare: păcatul, deşertăciune, "Muribundul din mine", "Boala - un rău necesar sau o binecuvântare?", "Un punct final moartea?", "Un umil sfat de S.F. binecuvântat" etc., cartea ar putea fi luată ca un jurnal intim în care preaplinul trăirii şi al meditaţiilor profunde a bătut la uşa revărsării până când pagina s-a deschis îmbrăţişându-i cuvintele precum numele pruncii. Şi cuvântul care de mult, cu mult mai demult a învăţat să sculpteze, şi-a continuat şi perfecţionat stilul, uns şi pătruns mereu de dorinţa de a schimba o istorie mai mult sau mai puţin trăită, devenind "un inventar de suflete", dacă vreţi acea garderobă în care iubirea îşi lasă veşmintele alegând, ca şi autorul, "drumul sfinţeniei", ca o poveste fără de sfârşit ce ne lasă în urmă, care trebuie continuată cu orice preţ pentru a nu întrerupe însăşi lunga ei respiraţie, spre ea însăşi, făcând din timpul ei "un timp de har", adică acea aură a exploziei dumnezeirii în care, chipul nostru e nufărul sfânt după care se zbate întreg universul. Şi-atunci ne întoarcem la cuvânt, la felul în care această sfinţenie a început să sculpteze în el pentru a-i reliefa adâncimea hrănitoare protectoare, pentru că "el a fost şi este începutul, şi cuvântul era la Dumnezeu, şi Dumnezeu era însuşi Cuvântul", acea lumină a misterului fără de care nu putem trăi. Şi astfel totul se întâmplă în cuvânt, acest fagure inimitabil în care sufletul ciopleşte necontenit cărări înspre Marele Creator, pentru a stopa "păcatul care ucide", acea muşcătură din măr ce ne reneagă. Acest fel de a sculpta este chiar continuarea mirificei poveşti, acea seminţă mirabilă ce conţine însuşi A.D.N.-ul cuvântului, în care "găsim urma mâinilor" fertile ale lui Dumnezeu, infintul creaţiei sale ce ne sfinţeşte fiinţa precum primăvara fructul din floare şi nu admite jumătăţi de măsură, nici "drăgălăşeniile" dintre "calea sfântă" şi deşertăciune, nici falsele trăiri într-o casă precum cerul. Ajuns aici, nimeni nu mai poate sta în calea acestei sculpturi, pentru că ea este fereastra neîntreruptă deschisă spre lume, acea lacrimă de bucurie din care izvorăşte respiraţia inimii. "Trăiască bucuria", spune tânărul autor. Dar trebuie adâncită această urare, pentru că bucuria netrăită cum trebuie poate rămâne pentru totdeauna o cută ascunsă a fiinţei. Şi ea, ca şi iubirea tinde spre desăvârşire. Bucuria este frumoasă, un sfetnic bun atâta timp cât degajă lumină. Poate că doar felul nostru de a sculpta în cuvânt rămâne cadoul intim al fiecăruia ce ajunge sau nu la Dumnezeu. Poeţi şi preoţi, gânditori şi sculptori, nu sunt altceva decât rădăcinile acestei sculpturi, şi dacă-s îmbrăcate în adevăr au şansa unei străluciri aparte dincolo de ispite, al neîncrederii în tine însuţi, a pierderii fericirii. Felul nostru de a sculpta în cuvânt este ceea ce rămâne: casa noastră - acel miros sfânt de bucurie şi jertfă, în care moartea nu poate face pui, în care răsună un cor mirabil şi noi îl reverberăm dorinţele: "Doamne, vreau să Te urmez în toate până la moarte şi viaţă veşnică". Un îndemn: cititorule, treci părerea ta, măcar în gând, dacă ai stat cu adevărat câteva clipe uimit de ustensilele cu care cuvântul sculptează, înlănţuindu-le în noi poveşti fără sfârşit!
Ion MĂRGINEANU
Pax vobis!
postat de Ciprian V
Va multumesc Domnule Director Gh. Ciul pentru ocazia pe care mi-asti oferit-o prin publicarea acestei recenzii pentru care tin sa ii multumesc Domnului Scriitor Ion Margineanu al carui simpatizant si cititor sunt. Bunul Dumnezeu sa Va binecuvanteze si pacea Lui mereu sa Va inunde inimile!

Cu bucurie,
Ciprian!
Ciprian... un adevarat Speolog al lui Dumnezeu
postat de Mihai
Nimic nu e greu de realizat, totul e să vrei să faci binele, să îl dorești, dacă nu, măcar încearcă să vrei, realizează un efort ca să vezi dacă se schimbă ceva în viața ta și a celorlalți; ce vei avea de pierdut dacă încerci? Hai încearcă, curaj!
Mereu în gând cu motto-ul: Vreau, se poate, voi reuși!

Să trăieşti Cipriane al Blajului Etern!


http://www.ziarulunirea.ro/art.php?cat=29&pg_id=30931

luni, 8 februarie 2010

MOD, revista Speranţă a tinerilor.Iniţiată la Blaj,
centrul nostru naţional şi spiritual de suflet,
Revista MOD

este deschisă tuturor tinerilor!
Trebuie numai iniţiativa şi
să nu fii Emo,
adica emotiv...
Curaj!
Vino în schimb cu toate emoţiile tale care conduc neapărat spre creativitate
Scrie-ne din sufleţelul tău curat şi Surpriza publicării tale te-ar putea plăcut satisface.

revistamod@yahoo.com
Telefon: 07 42 217 658
Id messenger redactor: robocipix

Cu cât este mai grea încercarea, cu atât mai mare este mulţumirea după ce o depăşeşti.

duminică, 7 februarie 2010

NEBUN DE ALB, INTERPRETAREA LUCIAN BORCEA (BLAJ)

REFUGIUL DIANA PE CAMPIA LIBERTATII DIN BLAJ. INTERPRETAREA LUCIAN BORCEA

PACEA TUTURORTu, Doamne, florile imparţiale le-ai înduplecat

Să-mi stea alături zâmbet pe petale însutit

În grabnic timp ce-l însuţi ai întemeiat.


Cu tine şi cocoşii-s mai bărbaţi

Cântau unii-n neştire peste lumea sat

Din pinteni până-n creastă înfocaţi.


Noi, slabi de noi grăbeam…; însă cocoşii,

Nu grăbeau, acelaşi ţineau ritm

Precum îl bine ştim că ne-nvăţară moşii.


O, bunii noşti, ce ne-nvăţarăţi tihna, străbunilor trudiţi,

Promisiunea mea-i către plecaţii dintre noi ai noştri,

Peren un braţ de trandafiri cărămiziu înmuguriţi.


Bucerdea Grânoasă,

07 Februarie 2010.sâmbătă, 6 februarie 2010

IEŞIRE

În fierberea la zi a unei lumi nu bune
Nu am a te şcoli acum, nu am a-ţi spune,
Nu intru-n contradicţii, nu vreau cu nimeni val,
Te uită doar: mă zbat, mă scutur, forţez să ies la mal.


Elefantin păcatul înnebunit-a pacifica turmă…
Florile virtuţii, vai, nu, rădăcina florii o scurmă!
Salvez în nări mirosul firav ce îmi rămâne,
În ochi iau nuanţe, în palme sămânţă pe mâne.


Vin, doar ne-ntâlnim, şi-n locul ce-au călcat păgânii,
Nouă grădină mângâia-şi-va pe creştet jupânii;
Jupân tu, cu râvna-ţi proaspetei primăveri,
Jupân eu, cu nuanţe, miresme, seminţe de ieri.


Coşlariu, 04 Februarie 2010.

miercuri, 3 februarie 2010

SATUL TOTULUI ŞI A TOATESate-n care am prins de veste

Întâi şi-ntâi că am dureri

Îmi unse toatele aceste

Stăpânitorul atotbunelor puteri


Mititel m-am pomenit în tine sate

Scâncind luat în braţe cu alint

De-atunci nevoi aveam de spaţii late

Fără astâmpăr viu argint


Mărunt de tot hopa Mitic

Pretutindeni eram totodată aici

Frică n-aveam nici un pic

Resentimente tot atâtea nici


Senin îmi asumam şi câte-o pleasnă

Ştiam că o-ncasez pe merit

Le întrecea pe toate o haznă…

O am şi-acu întors din hoinărit


De leac cu toate aceste-s uns

Nici o durere mai poate-mă abate

Cât nesaţul de-o pace-s pătruns

De sine-ţi şi de-mprejurime sate.


Coşlariu,

03 Februarie 2010.


PRIETENUL EMINESCULUI - POETUL ION MĂRGINEANU


Felicitari
...

Prietene, pozele de la concursul Eminescu sunt o lume,
una in devenire, alta spre maturitate,
iata pentru ce
cel mai bun lucru pe care poti sa-l faci
este sa adapi mereu cu sufletul tau pamantean
respiratia ei.

Cu Petro te felicitam, dorindu-ti sanatate,
cat mai frumoase rugaciuni
intru bucuria Limbii Romane.

Ion Margineanu


AMIN, MAESTRE!
Vă mulţumim, sperând să vă avem între noi, la următoarea Sărbătoare a inimilor noastre...


"...Lui Ion Mărgineanu îi datorăm felul colegial de a se apropia de toţi creatorii, sprijinul pe care-l acordă societăţilor culturale, patriotice, iniţiind majoritatea manifestărilor cu scriitori, editori, redactori, elevi, studenţi. Despre el se poate vorbi mereu la timpul prezent cu admiraţie şi respect, cu necesitatea de-ai recunoaşte virtuţiile, creatoare, nucleele de moralitate, cu sinceritate şi modestie, căci aşa cum îl prezenta criticul literar, Mircea Tomuş, e greu să ne imaginăm viaţa culturală, literară fără implicarea dânsului, fără picăturile lui de cerneală în jurnalistică. După 1989 nu s-a înscris în nici un partid politic, deşi a fost şi este "curtat" mereu, preferând să aibă prieteni peste tot, să formeze cu ei o redută a valorilor, să-i adauge Limbii Române, noi segmente de luciditate, frumuseţe, el fiind, de fapt, un as al metaforei şi aşa va rămâne!..."


Redacţia "Dacoromania"


marți, 2 februarie 2010

Seminarul Teologic Greco-Catolic din Oradea, Eparhia de Oradea. HRAM


Cuvântul de învăţătură pe care PS Virgil l-a adresat credincioşilor şi seminariştilor
a fost centrat în jurul prohimenului din Psalmul 18

“Cerurile vestesc mărirea lui Dumnezeu iar facerea mâinilor lui o vesteşte tăria”.

“Cine dintre noi nu a privit cel puţin odată cerul înstelat sau cu luna, şi nu a simţit îndemnul de a repeta aceste cuvinte”, a spus Arhiereul.

Toată măreţia lui Dumnezeu o putem observa în jurul nostru.
Noi seminariştii trebuie să îi avem ca şi modele de urmat pe aceşti Sfinţi Părinţi care au dat totul pentru Biserica lui Hristos.

http://www.bru.ro/oradea/hramul-seminarului-teologic-greco-catolic-din-oradea/

Amin. Amin, Preasfinţia Voastră!

Lăudat să fie, Isus Hristos,
Domnul nostru!