luni, 7 ianuarie 2008

BUCERDEA GRÂNOASĂ - studiu monografic - Localizare şi aspecte generale

Aspecte generale

Localitatea Bucerdea Grânoasă este o aşezare rurală care, într-o clasificare după numărul de locuitori, având peste 2300 de suflete, este considerată mare. Vatra satului privită de pe înălţimile din jurul ei, este bine definită şi conturată faţă de hotarul satului, lipsit de gospodării, putând fi considerat un sat adunat. Vatra veche a satului nu respectă o geometrie anume, cu casele aşezate de-a lungul unor străzi şerpuite ce se ţes în jurul surselor de apă de suprafaţă, numite şipote sau a fântânilor de la mică la medie adâncime a pânzei freatice, ce se găseşte la 2 până la 10 m sub nivelul solului. În opoziţie cu structura vechiului sat, mai noua sa extindere, numită Cânepi, are străzile drepte, geometric ordonate, gospodării cu terenuri echivalente, unde oamenii s-au aşezat în urma unui proces de sistematizare. Aici pânza freatică se găseşte după foraje de adâncime la 15, până la 25 de metri.
Localitatea matcă este flancată la diferite distanţe de marginea ei de aşezări primordiale, elementare, compuse din numere mici sau foarte mici de gospodării, numite la modul general cătune, local hodăi, odinioară fiind mai populate constituindu-se în adevărate sate aparţinătoare. Acestea sunt poziţionate pe direcţiile NORD si NORD-VEST, în raport cu satul aparţinător, în hotarul satului, cel mai îndepărtat dintre ele aflându-se la o distanţă de 15 km de acesta, şi care ne poate da o imagine elocventă a întinderii teritoriului aparţinător Bucerzii Grânoase.

Localizare


Administrativ – teritorial, localitatea Bucerdea Grânoasă se află pe harta României în componenţa unuia dintre judeţele centrale ale ţării noastre, denumit Alba, cu reşedinţa de judeţ în municipiul Alba Iulia, de care o desparte distanţa de aproximativ 30 km.
Raportat la cea mai cunoscută şi mai apropiată aşezare umană urbană, Bucerdea Grânoasă se află la o distanţă de cca. 10 km. de municipiul Blaj, aflat la confluenţa râurilor Târnava Mare cu Târnava Mică.


De la Blaj, în avalul Târnavelor tocmai unite, urmând drumul naţional DN 14 B se ajunge la Crăciunelu de Jos, după cca. 7 km. Din centrul comunei Crăciunelu de Jos, luând ca reper biserica greco-catolică, nou construită, cu două turnuri clopotniţă, purtătoare a hramului Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, urmând drumul la dreapta, conform indicatorului rutier, drum asfaltat, după traversarea căii ferate şi urcarea unei „hule”, practic ieşind din Crăciunelu de Jos, se intră în Bucerdea Grânoasă. La fel se ajunge şi din direcţiile Cluj Napoca sau Alba Iulia, în localitatea Teiuş accesând DN 14 B, derivat din drumul european. Călătorind cu trenul, pentru a ajunge la Bucerdea Grânoasă se coboară în gara Crăciunel, la trenurile personale, iar la trenurile de rang superior celor personale, în gara Blaj.
În urma măsurătorilor s-au stabilit coordonatele geografice ale localităţii Bucerdea Grânoasă astfel: longitudinea estică 23 de grade, 52 de minute, 37 de secunde, iar latitudinea nordică 46 de grade,12 minute, 26 de secunde.
Mihai C. Szilagy

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu