marți, 1 ianuarie 2008

Anul Nou 2008!

Cu îndurarea Preasfintei şi de viaţă făcătoarei şi ţiitoarei Treimii, a Dumnezeului celui întreit nedespărţit şi iubitor de oameni, am mai trecut un an - 2007. Cât de bun a fost pentru fiecare... e tocmai timpul analizei, ceasul bilanţului. Agenda este plină de însemnări, mici părţi de bilanţ zilnic însemnat de-a lungul anului scurs, cu planuri, vise, realizări, dezamăgiri, scăderi şi urcări trupeşti şi sufleteşti. Să stăm tari pe piatra credinţei, nesmintit, şi Cel ce ne-a trecut până acum pe noi prin atâtea nevoi, necazuri şi rele, dar şi prin bucuriile trupului şi ale sufletului de care ne-am învrednicit, ne va păzi pe noi netulburaţi de relele lumii acesteia şi în timpul următor, îndreptând paşii noştri.
Trei sunt condiţiile esenţiale, obligatorii de făpuit pe calea spre mântuire:
Credinţa în Dumnezeu, cel ce este întreit, unul fiind;
Sacramentele (Botezul, Mirul, Euharistia, Pocăinţa, Căsătoria, Preoţia şi Maslul);
Săvârşirea Binelui.
Ca să ţinem calea fără rătăcire, putem fi liniştiţi doar dacă urmăm pe acela care este însuşi Calea, Adevărul şi Viaţa, Hristos Dumnezeul nostru, măritul dimpreună cu Tatăl şi cu Spiritul Sfânt.
Aşa să ne ajute iubitorul de oameni şi să ne înflăcăreze de dragoste creştinească, sănătate trupească şi deplinătatea liniştei sufleteşti.
Agenda noastră pe anul 2008 care tocmai a debutat (fiind cel puţin la fel de curgător ca şi cel precedent), mai mult decât un banal caiet de însemnări, este bine să fie Agenda liturgică(disponibilă la Catedrala Arhiepiscopală Majoră din Blaj la preţul de doar 6 lei), care dincolo de cele de trebuinţă zilnic creştinului autentic, conţine şi rugăciuni.
Acolo unde se sfârşeşte ruga începe păcatul!
Să nu ne lăsăm orbiţi de strălucirile, amăgitoare de altfel, ale lumii acesteia, ci într-un singur glas, Biserică fiind, să-i strigăm cântând Domnului:
Măreşte suflete al meu pe Domnul
şi toate cele dinlăuntrul meu
numele cel sfânt al Lui.


Cu voia celui ce toate le îngăduie, le vede şi le ştie,
teolog Mihai C. Szilagy,
01 Ianuarie 2008,
Tăierea împrejur cea după trup a Domnului nostru Isus Hristos,
Pomenirea celui între Sfinţi Părintelui nostru Vasile cel Mare Arhiepiscopul Cesareii din Capadocia.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu