luni, 7 ianuarie 2008

BUCERDEA GRÂNOASĂ - studiu monografic - Şematism

Din Şematismul pe anul 1900


Din „Şematismul veneratului cler al Arhidiecezei Metropolitane greco-catolice române de Alba Iulia şi Făgăraş pre anul Domnului 1900, de la sfânta unire 200 apărut la Blaş (Blaj n.n.), Tipografia Seminarului Arhidiecezan, aflăm de la pagina 190 aflăm următoarele:
„Bucerdea-Grânoasă ( Buzás-Bocsárd), gară, staţiunea căii ferate, staţiune de telegraf, oficiu poştal Karácsonfalva. Depărtat de la Scaunul protopopesc 7 kilometri. Parohie înfiinţată la anul 1800. Biserică de lemn din anul 1800 în onoarea Cuviósei Paraschive. Casă parohială de pétră. Sub libera conferire a ordinariatului Matriculă are de la anul 1827. Scóla de pétră din anul 1899. Şcolari: 58; ficiori: 31; fete: 27; de repetiţie: 19; ficiori: 9, fete: 10. – Paroh Onoratul Domn Nicolae Medeşan. Docente: Domnul Nicolae Bărbat. Cantor: Nicolae Moldovan. Curator primar: Vasile Mihălţan.
Pe la anul 1733 parochia acésta se ţinea de districtul Biei; numera 460 suflete, ca şi astădi erá parohie curat greco-catolică; avea biserică şi casă parochială; proprietatea bisericii consta din loc arător de 6 jugăre. Preoţii erau doi: popa Nicolae şi popa Ioan. După moartea acestor preoţi, pe la capetul veacului al XVIII-lea funcţionà popa Man, lui i-a urmat Nicolae Pop, după acesta Ioan Oltean, care un timp a avut de capelan pe Ioan Orga, de presinte vice-rectorul seminariului clerical, iar de la anul 1880 funcţionéză actualul preot Nicolae Medeşan. Fericitul ep. Grigorie Maior a făcut o fundaţiune în folosul bisericii şi a preotului, asemenea mai sunt fundaţiuni făcute de popor în folosul bisericii, în folosul scolei şi a docentului. – venitul congrual 627 corone 50 fileri.
Pe la anul 1842 districtul Blajului numără 14 parohii între care şi Bucerdea Grânoasă. La pagina 666 găsim lista averilor adiministrate de Administraţia Centrală Capitulară, înfiinţată cu începere de la 1 Ianuarie 1901, ca o urmare şi completare a Casei Centrale Arhidiecezane, cu scop de a inspecta şi administra toate averile imobile, cum ar fi case, moşii, păduri, mori edificate, şcoli etc. precum şi îngrijirea de toate treburile fondurilor şi fundaţiunilor. În lista acestor averi găsim pomenită Bucerdea Grânoasă la punctul 1, respectiv 4, lista fiind alcătuită din 11 puncte, astfel:
„1. Averile fondului bazilitan situate pe hotarele comunelor Bucerdea Grânoasă, Tiur, Ciufud, Blaj, Blaj-sat, Petrisat, Sâncel, Pănade, Veza, Cergăul Mare, Cergăul Mic, Cenade, precum şi morile din Blaj şi Petrisat.”
Respectiv „4. Averile fondului Láday, situate pe hotarele comunelor: Petrisat, Iclod, Sâncel, Bucerdea, Hususău şi Glogoveţ.”
Tot în „Şematismul pe anul 1900”, la Indicele persoanelor la pagina 725 aflăm:
„Medeşan Nicolae, născut în Ibişdorful săsesc în anul 1824. A absolvit gimnaziul din Blaj. Cursurile teologice în Seminarul domestic. Văduv. Hirotonisit în Oradea Mare în anul 1850 şi denumit tot de atunci administrator parohial în Ibişdorful săsesc, unde a funcţionat până în anul 1855, când fu denumit paroh în Mănărade. Aici funcţionă până în anul 1876 când prin scripta consistorială nr. 3716 fu denumit paroh în Bucerdea Grânoasă.”
Tot la Indicele persoanelor, la pagina 728, aflăm că: „Mihălţan Ioan, s-a născut în Bucerdea Grânoasă la 5 Ianuarie 1844. Studiile gimnaziale şi le făcu la Blaj, susţinând examenul de maturitate în anul 1865. Cursurile teologice în Seminarul domestic, terminând în anul 1869. Hirotonit în Blaj la 20 Noiembrie 1874 şi tot atunci dispus de administrator parohial în Odverem. A mai funcţionat de la 1870-1874 ca învăţător în Bucerdea Grânoasă.”
La pagina 730, tot la Indice de nume aflăm un „Ioan Moldovan (sunt cinci cu acelaşi nume), născut în Bucerdea Grânoasă la 26 Iulie 1845. Studiile gimnaziale le urmă la Blaj susţinând examenul de maturitate în anul 1865. Cursurile teologice în Seminarul domestic terminate în anul 1869. Căsătorit. Hirotonit la Blaj, în anul 1874 şi numit prin decretul din data de 14 Februarie 1874, nr. 637, paroh la Aiudul de Sus. Aici funcţionă până în 23 Iunie 1880 când fu numit în Ciunga. De la 1870 până la 1873 a mai funcţionat ca învăţător în Orlat.”
La pagina 751, aflăm că: „Pop Simeon, s-a născut în Bucerdea Grânoasă la 29 April 1848. Studiile gimnaziale le făcu la Blaj, susţinând examenul de maturitate în anul 1868. Cursurile teologice în Seminarul domestic terminând în anul 1872. Căsătorit. Hirotonit în Blaj la anul 1873. Denumit la 14 Iuliu 1873 administrator parohial în Craiden, unde funcţionă până la 25 Martie 1889, când în poterea decretului din 24 Nov. 1888, nr. 3736 se strămută la Naoiu.”
La pagina 767, aflăm că: „Simu Ioan, născut în Ciufud la 1875. Studiile gimnaziale şi examenul de maturitate le făcu în Blaj, terminând la 1894. Cursurile teologice în Seminarul domestic la 1898. Căsătorit. Hirotonit la 7 April 1900 şi tot atunci denumit capelan în Abrud. A funcţionat un an ca învăţător în Bucerdea Grânoasă.”
Cercetare de Mihai C. Szilagy

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu