duminică, 31 ianuarie 2010

FOCUL LUMINĂ LUMII


Focul este a iubirii totală dăruire

Prometeu în sine nu deţine Focul

Cel mult îl poartă de-i a sa menireNu îşi ascunde starea-i: lăcrămarea

Nicicând pare să nu fi fost întreagă

Pitulându-se se scade lumânarea


Se dă cu toatele-i cunoaşterii-n iubire

Presară benevolă cenuşă pe-ale lumii altare

Arderii nu-i plânge a-mpotrivire


Vin neîmbătător inconştient ameţitor ne cuprinde

Ne vin totdeauna-n frig şi-n întuneric

Căldură şi lumină îndatorându-ne blânde


La trecem nebăgate-n seamă ca pure procedee

Atât de mult însă ne consolează-n plin

Atât de mult par toate doar idee


Cum nu-s eu Prometeu aduc lumii de ştire

Prometeu în sine nu deţine Focul

Căci Focul este totala iubirii dăruire.


Duminică, 31 Ianuarie 2010,

Bucerdea Grânoasă.


Eminescu şi prietenii ardeleniCriticul care-l va impune în conştiinţa posterităţii cu un memorabil portret literar (Eminescu şi poeziile lui),
Titu Maiorescu, era fiul altui revoluţionar paşoptist ardelean, Ioan Maiorescu, din Bucerdea Grânoasă, de lângă Blaj şi organizatorul învăţământului românesc în Oltenia. Pe toată durata vieţii sale, Eminescu s-a bucurat de prietenia ardelenilor şi a fost bucuros să fie prieten cu aceştia, de la studiile din Cernăuţi (când îl cunoaşte pe năsăudeanul Ionel Neamţu, la moartea căruia va scrie o vibrantă elegie), la popasul blăjean (când se împrieteneşte cu Ştefan Cacoveanu, Grigore Dragoş, Filimon Ilea, Elie Damian Domşa, Ion Orga ş.a. ce vor lăsa mărturii preţioase despre acest moment din biografia poetului), la studiile din Viena (Slavici, Aurel Mureşianu, N. Teclu ş.a.), la Iaşi (Miron Pompiliu şi Ioniţă Scipione Bădescu) şi până în anii agoniei sale morale.


Vezi Graţian Jucan, M. Eminescu şi Ardealul, Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza", Câmpulung Moldovenesc, 1998.

vineri, 29 ianuarie 2010

VEŞNICIA BUNEI TRADIŢII

Emană bineţea dinspre al nostru ţăran
O simt a arderii chemătoare tămâia
Aleg senin să stau la suburban
Că-n multe nu mă ţin de clasa întâia


Trenul le leagănă alene miţoase
Aşa răsfrânte înalte cât un munte
Răzimate-n sprâncene stufoase
Căciulile de miel pe-a neamului frunte


Pe traista unei fete, domnişoare
Alternând cu floricele roşioare
Verdele păşunii le-nconjoară
Motive galben rotunde solare


Ţesută la război din lâne fine
Cu ciucuri lungi ţurcani multicolori
Domnişoara unei tradiţii bătrâne
Lucea-i lumină aparte-n ochii căpriori


Cu veşnicia ăst fel agăţată după cap
C-o baieră-nvrâstată în zig-zaguri
Opt cănăcei trăistuţa îi tinereşte încap
Ne arată păstorind cum trecem peste praguri.


Războieni-Târgu Mureş,
27 Ianuarie 2010.

NE-AM TOT DUS


Să văd căluţ zglobiu şi derbedeu
M-agăţ de coama ta surule cal
De ce eşti tu în stare de ce eu
Pornim dar pe un potec spiritual

Îmi foloseşte apropierea-ţi bune prieten
Cunoşti cu de-amănuntul drumul înapoi
În urechi-ţi fluieru-mi te-ndeamnă pinten
Zburdăm unul cu altul nesocotindu-ne doi

Îţi sare pământul întreg din copite
Nu rămân urme topite de-a fluxului mare
Băga-va de seamă lipsa pământul ce ne-nghite?
Spălaţi pe picioare intrăm dup-o zare

De ce-am veni-napoi din dulcea regăsire?
De strajă avem un ultim mohican tăcut
Fermecaţi de-ntinsa limpezire
Un dezpământenit şi-un liber la păscut.

Bucerdea Grânoasă,
23 Ianuarie 2010.

FĂRĂ TÂRGUIALĂ


Anii-s ani… şi
trocul ăsta-i:
dator să te sfinţeşti
venind pe lume
va fi la urmă când o părăseşti.

La mulţi ani!
(asociere cu o stare de bine)
de-ar fi urarea
să se-mplinească-n mii de ani
şi tot avea-va
omul
conştiinţa de a sa vechime
că va să plece
sărac flămând
bogat cu oricâţi bani.

Venind pe astă lume
cu dor ş-imperativ să te sfinţeşti
în mulţii ani
având tot timpul la-ndemână
va fi la urmă-i când o părăseşti.

Coşlariu,
31 Decembrie 2010.

duminică, 24 ianuarie 2010

Eminescu - prezent, trecut, şi viitor, 2010, Bucerdea Grânoasă


Au participat următorii elevi:


Şcoala Generală „Ioan Maiorescu” Bucerdea Grânoasă:

Mateiaş Oana, cls. aVIII-a

Cisteian Ana, cls. VI-a

Hârceagă Ioana, cls. a VII-a

Hebian Ioana, cls. V-a

Bălău Aurelia, cls. a VIII-a

Pintea Cristian, cls.a V-a


Şcoala Generală Crăciunelu de Jos

Oţoiu Ştefania, cls. a VII- a

Radu Laurenţiu, cls. a V-a

Szolloşi Sergiu, cls. a VII –a

Polgar Iulia, cls a VIII-a

Coman Diana, cls. a VI-a

Kömives Denisa, cls. a VII-a

Şcoala Generală „Ion Breazu” Mihalţ

Aldea Adelina, cls. a VIII-a

Barna Flavia, cls. a VIII-a

Breaz Ariana, cls. a VIII-a

Comşa Dalia, cls. a VIII-a

Lupea Dariana, cls. a VIII-a

Mîrza Irina, cls. a VIII-a


Şcoala Generală „Ion Pop Reteganu” Sâncel

Zubaşcu Casiana, cls. a V-a

Schiau Iulia, cls. a V-a

Frăţilă Georgiana, cls. a V-a

Bogdan Claudia, cls. a V-a

Frăţilă Adriana, cls. a V-a

Laţiu Andreea Raluca, cls. a VI-aConcentraţi pe Testul grilă
Juriul
Lucru pe Testele grilăJuriul


Momente artistice:

Bucerzenii cântă:
"Mai am un singur dor",
"Unde eşti copilărie",
"Pe lângă plopii fără soţ"

Dansul "Abia atingi covorul moale", al fetelor de la Mihalţ
Întruchiparea scribului - Eminescului - creând, probabil, "Abia atingi covorul moale"...
Fetele de la Mihalţ, la terminarea dansului, împart garoafe albe în sală
Echipajul Bucerzii luând seama...
Sceneta în interpretarea elevilor de la Crăciunel

MIHAI ŞI BABA CHIVA (GHICITOAREA)


HARIETA: -Eu nu te înţeleg , Mihai! Eşti tare ciudat...

Concluzia povestitorului...Toată viaţa Mihai Eminescu a fost neînţeles

Scrisoarea a III-a, fragment pus în scenă de copiii sânceleni(e)Cisteian Ana recită încântător un fragment impus din "Scrisoarea a III-a"

Juriul

"Luceafărul", un frumos fragment impus în interpretarea deosebită unei eleve de la MihalţMomente de creaţie. Din patru rime date alcătuirea unui catren...
Cutia cu rime

Urmează deliberarea Juriului.
Între timp... Pupuri cu varză şi suc

Înmânare premiilor
Loc I Bucerdea Grânoasă
Loc II Sâncel
Loc III Mihalţ

Loc IV Crăciunelu deJos

Toţi copiii, primesc câte o carte "Cuvântul sculptează", autor Ciprian Vestemean


Vă spun cu mâna pe inimătoţi am câştigat, şi încă trofeul mare de tot, acela de a fi prezent Poetul între noi, pe parcursul a câteva ore emoţionante.

Iată coordonatele:


Eminescu - prezent, trecut, şi viitor,

Ediţia a III-a a concursului

Loc. Bucerderea Grânoasă, 517261, str. Principală, nr.53 , jud Alba

Tel/fax 0258883221

Motto

"Eminescu este un om al timpului modern, cultura lui individualizatã stã la nivelul culturii europene de azi" (Titu Maiorescu)


A. DENUMIREA PROIECTULUI -TITLUL


EMINESCU PREZENT, TRECUT ŞI VIITOR

Concurs literar- artistic

Zona Blaj-Jidvei

Editia A III-A

INIŢIATOR


Centrul de Documentare Informare şi

Şcoala cu clasele I-VIII " Ioan Maiorescu" Bucerdea Grânoasă

prin

Inst . MEZEI ŞTEFAN ZOLTI – documentarist şi coordonator de programe şi proiecte educative

e-mail sc.bucerdeagr@mail.albanet.ro / mezei@rcnet.ro șiECHIPA DE PROIECT

  1. ROŞA MARIA, profesor Lb. şi lit. Română
  2. PUŞCAŞU SOFICA, învăţătoare


ŞCOLI SI CADRE PARTENERE


Şcoala cu clasele I-VIII Crăciunelu de Jos

e-mail sc.craciuneludejos@mail.albanet.ro


Şcoala cu clasele I-VIII " Ion Breazu" Mihalţ

e-mail sc.mihalt@mail.albanet.ro


Şcoala cu clasele I-VIII " Ion Pop Reteganul" Sâncel


Locul şi perioada de desfăşurare

- Şcoala cu clasele I-VIII ’’ Ioan Maiorescu’’ Bucerdea Grânoasă

loc.Bucerdea Grânoasă , jud Alba, cod 517261,str.Principală,nr.53, tel/fax 0258883221

e-mail sc.bucerdeagr@mail.albanet.ro

- 22 IANUARIE 2010 , ORA 11, CDI IOAN MAIORESCU


Rezultatele Foii de jurizare au arătat următoarele rezultate:


Punctaj 1490, Locul I, Şcoala Generală „Ioan Maiorescu” Bucerdea Grânoasă;

Punctaj 1322, Locul II, Şcoala Generală „Ion Pop Reteganu” Sâncel;

Punctaj 1253, Locul III, Şcoala Generală „Ion Breazu” Mihalţ;

Punctaj 1029, Locul IV, Şcoala Generală Crăciunelu de Jos.


Juriul a fost alcătuit de către:

Aldea Ioan, Primarul Comunei Bucerdea Grânoasă;

Bărbuleţ Vasile, Director Şcoala Generală „Ioan Maiorescu” Bucerdea Grânoasă;

Fer Titiana, Director Şcoala Generală Crăciunelu de Jos;

Barna Sorin, Director Şcoala Generală „Ion Breazu” Mihalţ;

Bloj Lenuţa, Consilier educativ la Şcoala Generală „Ion Pop Reteganu” Sâncel;

Mihai C. Szilagy, Preşedintele juriului, Teolog, Conducătorul Cercului Cultural ASTRA „Ioan Maiorescu” Bucerdea Grânoasă.Toate fotografiile disponibile si pe http://picasaweb.google.com/proiecte.bucerdeagr
FOTO: Mezei Stefan Zolti