sâmbătă, 26 ianuarie 2008

CONTINUITATE

….Doar din partea găsită a tezaurului dacic, legiunile lui Traian au jefuit şi au dus la Roma atâta aur, argint şi bogăţie încât au fost ridicate cu acest faimos bănet Forumul lui Traian şi monumentul de la actualul Adamclisi, ca să nu mai vorbim de finanţarea celor 123 de zile de banchete şi sărbătoriri imperiale sau de „premiul” dat fiecăruia din sutele de mii de militari ai legiunilor, până şi celor din cohortele auxiliare.

… Harta lui Ptolomeu indică la nord de Dunăre zeci de notabile cetăţi dacice, între care faimoasele Sarmizegetusa, Appulum, Potaisa, Napoca, Porolissum, Tibiscu şi Brezobia, ca să amintim doar câteva, care existau cu certitudine înaintea cantonării acolo a unor tabere militare romane conform dovezilor arheologice aduse în mod repetat că la baza marilor aşezări actuale se află, în fapt, vatra străvechilor aşezări dacice pentru că, în mod logic, a avut loc o continuitate constructivă tocmai în locurile cu verificată protecţie împotriva catastrofelor naturale şi, de regulă, chiar cu folosirea materialelor de construcţie deja existente, provenite din construcţiile antice!

În Munţii Orăştiei funcţiona, cu mult înainte de venirea romanilor, unul dintre cele mai înfloritoare centre metalurgice ale Europei, iar tot acolo sanctuarele dacice codificau cunoştinţe ştiinţifice. În Munţii Apuseni era în plină înflorire o industrie minieră de extragere a aurului, argintului şi cuprului, care explică în cea mai mare parte bogăţiile legendare ale dacilor, râvnite şi în cele din urmă, jefuite sistematic de „civilizatorii” sosiţi sub flamura Romei!

Există celebrul citat al lui Herodot care aprecia, cu şase secole înainte de venirea legiunilor lui Traian, că „neamul Tracilor e al doilea în lume, ca număr, după Inzi”. Unii savanţi europeni , cum sunt M. Diakonov, Collin Renfrew, Kalewi Wiik, Gray, Atkinson ş.a. atestă cu argumente temeinice teritoriul Carpato-Istro-Balcanic drept leagăn al indo-europenismului şi centru al mişcării centrifuge milenare a diverselor triburi din această etnie.

(Dr. Napoleon Săvescu, preşedintele Societăţii „Dacia Revival”, New York, în „Flacăra lui Adrian Păunescu”, săptămânal, anul VII, nr. 30 (253), 28 iulie-3 august 2006, în pagina 13, vezi articolul „De la New York, Dr. Napoleon Săvescu îi răspunde dramaturgului Paul Everac” III,)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu