duminică, 10 aprilie 2011

EUDEMONIA-N LUMINĂSe arată – trist – adeseori în oameni

Cealaltă faţă neiluminată

Nu par a fi atuncea semeni

Se văd a fi din contră o altă gloată


Cu spatele-ntors beneficei lumini

Umbra precede pe omul nevolnic

Gârbov uscat, mustind de multele vini

Uită devreme de omul, de gândul duhovnic


Te dă luminii, animal politic!

Omule ce-ai fărâmat atomul

Lepădă-ţi eudemonul mitic

Atent te cercetează săltând Omul.


Căldura lumină călăuzitoare

Surprinzătoare la-ntoarcerea-i dorită

Face din umbră stafie următoare

În om reîntors aşează voia împlinită.


Coşlariu, 07 aprilie 2011.


TOT CE-MI DORESC


De ce ni-i dată această alternativă

Când răi, când după bine oftând cu dor

Uscaţi şi reci, călduţi cu seve din speranţă

O ştiu doar anotimpii-n vremea lor


Speranţă şi iubire şi credinţă

Virtuţi la toată nevoia teologale

În timp prăpăstios propice la căinţă

Ne trag concret în sus agale


Vorbim de-mpreună eu şi cu mine

Mişcare în creieri ni-i statul de vorbă

Firile-mi multe le unific în Bine

Bune sunt toate – primordiala ciorbă.


O ştie prezentul, anotimpul chemat Primăvara,

Tot ce-mi doresc e pura-nţelepţie

De-oi cere cu credinţă fi-va întocmai dară

Căci scris e: Cuvântul la-mplinire o să vie!


Coşlariu, 04 Aprilie 2011.


marți, 5 aprilie 2011

E BINE

E bine uneori mental să te cobori

Din ceruri înalte pe un limb de pământ

Să te deparţi de gândul c-ai fi sfânt

C-un cap măcar să ieşi dinjos de nori


Mai cu seamă în posturi alese numite

Să vezi de a ta şi a aproapelui soartă

Cunoşti sentinţa: „Credinţa fără fapte-i moartă”

Gestul din drag al credinţei Viaţă promite.


Să te împaci cu toţi şi cu sine

Trăinicia să o vezi în cele promise

Deşi viaţa-i din fapte mai mult ca din vise

De vrei s-o consideri astfel e numai de Bine.


Bucerdea Grânoasă,

La Sărbătoarea Bunei Vestiri,

25 Martie 2011.