luni, 7 ianuarie 2008

BUCERDEA GRÂNOASĂ - studiu monografic - Arhivele glăsuiesc

Lista fondurilor şi a colecţiilor ce pot fi cercetate
prin sala de studiu la arhivele statului Alba Iulia
(referitoare la Bucerdea Grânoasă)1. Parohia greco-catolică Bucerdea Grânoasă, între anii 1866-1948, nr. de fond 478, nr. inventar 1716
2. Parohia ortodoxă Bucerdea Grânoasă, între anii 1949-1965, nr. de fond 1250, nr. inventar 1795.
3. Postul de jandarmi Crăciunelul de Jos, între anii 1931-1949, nr. de fond 374, nr. de inventar 1158.

PROTOPOPIATUL BLAJULUI
Parohia greco-catolică Bucerdea Grânoasă


Dosar 1/1914-1943 (toate actele au mai fost vizitate de către Mureşan Crina în 22.11.2003 pentru fotocopiere)
Inventar despre averea mobilă şi imobilă a sus numitei parohii la finea anului 1914
I. Realităţi:
1. Biserică de cărămidă acoperită cu ţiglă; valoare 48.000 coroane.
2. Casă parohială cu 4 chilii şi culină de vară, în ele sunt 3 cuptoare, cu pivniţă sub ele; valoare 14.000 coroane
3. 1 grânar de scânduri acoperit cu şindrilă, valoare 1000 coroane.
4. 1 grajd pentru vite din cărămidă, în legătură cu o şură şi ferdelă acoperit cu ţiglă; valoare 5000 coroane.
5. Un coteţ de bârne acoperit cu ţigle şi altul de scânduri acoperit cu scânduri, valoare 500 coroane.
6. Un coşer de leţe acoperit cu scânduri; valoare 200 coroane.
7. Şcoală cu o sală de propunere, 2 chilii pentru locuinţă docent, acoperită cu ţiglă, valoare 5000 coroane.
8. O culină de vară cu cuptor de pâine acoperite cu ţiglă, în valoare de 500 coroane.
9. În sală un cuptor şi altele două în chilii, valoare 500 coroane.
10. Cinctură la biserică, casele parohiale şi şcoală cu pălant din blane, valoare 2000 coroane
II. Pământuri:
1. Proprietatea bisericii Agrii (arător) – 28 jugăre, valoare 25000 coroane
2. Proprietatea şcolii Agrii (arător) – 16 jugăre, valoare 14000 coroane
3. Porţiunea canonică Agrii (arător) – 51 jugăre, valoare 52000 coroane
4. Porţiunea can. Cantorală Agrii (arător) – 12 jugăre, valoare 12000 coroane
5. Cimitirul nou Agrii (arător) – 3 jugăre, valoare 2000 coroane
6. Cimitirul intern Agrii (arător) - 1 jugăr, valoare 1000 coroane
7. Cimitirul vechi Agrii (arător) – 4 jugăre, valoare 1000 coroane

III. Ustensile, ornamente, odoare şi cărţi bisericeşti
Sunt enumerate 23 de numere curente în sumă de 18870+800 coroane = 19670 coroane.
La poziţia nr. 10 figurează iconostasul cu precizarea că a fost pictat de Flaviu Domşa, având o valoare de 10000 de coroane.
Cărţile liturgice figurează la poziţia nr. 20 astfel:
- 1 evanghelie cu cirile, 1 cu latine
- 1 liturghier cu cirile, 1 cu latine
- 1 Triod
- 2 Pentacostare
- 2 Strajnice
- 2 Ochtoice
- 1 Catavasier
- 1 Mineiu
- 1 Orologhier
- 2 Apostolare
- 4 Eucholoage
(În inventarul pe anul 1940 găsim menţionată provenienţa şi vechimea cărţilor astfel: Evanghelia cu cirile an 1835; Evanghelia cu latine 1900; Liturghierul cu cirile an 1807, cu latine 1905-1931; Triod cu cirile an 1807; 2 Pentacostare an 1735; Mineiu cu cirile Bucureşti; 2 Strajnice cu cirile Blaj; 1 Strajnic cu latine Blaj 1929; 2 Ochtoice mici cu latine Blaj an 1918-1927; 1 Catavasier cu cirile Blaj; 2 Euholoage cu latine Blaj – 1868-1893; 1 Apostolier cu latine Blaj an 1911; Apostolier cu cirile Blaj; 2 Ochtoice mari cu cirile Bucureşti.)
La 31 Decembrie 1914 preot paroh la Bucerdea Grânoasă semnează George Meseşanu, contrasemnează protopop Ambroziu Cheţianu.
Curator: Vasilie Mihu
Membrii de încredere: Ioan Sârbu (casier scolastic)
Andrei Sârbu
George Moşneag
Simion Mihălţan
La 31 Decembrie 1921 acelaşi preot paroh George Meseşanu, protopop A.C. Domşa, curator Ioan Şuteu, casier scolastic Simion Oarga, membrii de încredere Cistian, Ioan Trif.
La 31 Decembrie 1924, acelaşi paroh, acelaşi curator, la membrii de încredere în plus Ioan Ioica.
La 31 Decembrie 1926, acelaşi paroh, curator Niculaie Mihu.
La 31 Decembrie 1927, acelaşi paroh, curator Ioica Ion, casier Mihu Nicolae, membrii Ion Cistian, Traian Mihu, Andrei Sârbu.
La 31 Decembrie 1928, acelaşi preot, protopop Vasile Moldovan, curator Petru Trif, casier George Moşneag, membrii de încredere Ion Cistian, Traian Mihu, Andrei Sârbu.
La 31 Decembrie 1930, aceiaşi preot şi protopop, curator Petru Trif, casier Toader Mihu.
La 31 Decembrie 1932, aceiaşi preot şi protopop curator Aurel Bălău, casier Toader Mihu, membrii de încredere Mihu Nicolae, Andrei Sârbu, Ioan Şuteu.
La observaţiunile făcute de Exactoratul arhidiecezan la raţiunile aprobate pe anul 1935 la punctul 4 care prevăd ca „despre cucuruz să se poarte evidenţă sau numai în boabe sau numai cu tuleul, aşa cum se face acuma pot proveni încurcături”; răspunde reprezentanta parohială cu următoarele: „Evidenţa cu magazia bisericei de cucuruz nu se poate face sau numai cu boabe sau numai cu tuleul din motivul că împrumutul se dă privaţilor primăvara cu boabe, iar încasarea se face în toamna aceluiaşi an cu de 3 ½ ori atâta cu tuleul. Nu să poate aştepta încasarea împrumutului până în primăvara anului viitoriu din motivul că atunci debitorii fiind lipsiţi de bucate nu să poate încasa. După o administrare conştiincioasă încurcături nu pot proveni.
Biserica reformată de aici încă-şi are magazina bisericei şi şi la ei tot numai aşa să poartă evidenţa.”
Oficiul şcolar (şcoala confesională) s-a vândut comunei politice în anul 1933 şi contractul de vânzare cumpărare este aprobat cu numărul 5598/1933.
Preţul de vânzare 75.000 lei.
Din „Raţiunile cultului greco-catolic din parohia Bucerdea Grânoasă pe anul 1937” aflăm, la punctul 2, că „Din conspectul arenzilor s-a omis debitorul Maier Cula, care la finea anului 1936 era dator cu suma de lei 150”. Tot aici la punctul 6 se cere desluşire „Pentru ce s-au dat parohienilor 10 ferii de vin, cari au costat lei 1212, cu ocazia cumpărării celor 7 jugăre de pământ, deoarece din socoţi nu apare că ei ar fi contribuit cu ceva la cumpărarea acelui teren.” La aceasta reprezentanta parohială dă următorul răspuns: „Cele 10 ferii de vin cari au costat 1212 lei, s-au dat parohienilor cu ocazia cumpărarii celor 7 jugăre de pământ la cererea insistentă a lor, pentru bucuria că au putut să cumpere acel loc din veniturile magazinei bisericeşti, magazin fondat şi susţinut anual de ei prin împrumuturi şi plătirea de % cam urcate după acele împrumuturi.”
La 31 Decembrie 1938 preot paroh este Eugeniu Anca, curator Aurel Bălău, casier Toader Mihu, membrii de încredere I. Cistian, Ioan Şuteu, Mihu Niculaie. În 1939, apare în plus membru de încredere Moga Ironim.
Din anul 1939 apar actele Reuniunii „Sf. Maria” a femeilor române unite din parohia Bucerdea Grânoasă.
Prezidentă Otilia E. Anca (preoteasa)
Casieră Aurelia Meseşan
Membre de încredere Anica Moşneag
Maria Vasiu
Din anul 1942 casieră semnează Maria Avram
În anul 1943 membre de încredere Nicoară Maria
Nicoară Susana
Mihu Malvina
Dosar 1/1915 Parohia greco-catolică Bucerdea Grânoasă
În conspectul arenzilor pe anul 1915 găsim:
1. „Husuiapa” – 25 jugăre – arendator Vasile Dobra
2. „Cimitirul nou” – 2 jugăre – arendator Maria Neamţ
3. „Cimitirul intern” – 1 jugăr – Paraschiva Moşneag
4. „Locul şcolii” – 14 jugăre – Ioan Sârbu
În conspectul chiriilor pe anul 1915 găsim şapte plătitori de chirii astfel:
1. Iacob Ognean
2. Vasile Corbu
3. Tănase Barna
4. Simion Câmpean
5. Ioan Bogdan
6. Alexandru Pescar
7. Mihăilă Căpuzan
Din conspectul venitelor din alte realităţi pe anul 1915 rezultă că grădina Şcolii era folosită de către curatorul Mihu Vasile cu un venit adus parohiei de 36 coroane anual.

Dosar 1/1916 Parohia greco catolică
Bucerdea Grânoasă
Idem ca în dosarul 1/1915 în plus găsim lista a 110 nume care au oferit între 2 şi 20 de coroane pentru binefacerile bisericeşti. Iată numele în ordinea din listă:
1. Ilie Mărtinu şi soţia Maria
2. Indreiu Sârbu şi familia
3. Şiuteu Niculae şi familia
4. Filimonu Ioica şi familia
5. Moga Ioanu lui Dinu şi familia
6. Nicoară Ironimu şi familia
7. Maieru Simionu şi Anica
8. Moldovan Maria şi Toaderu
9. Petruţia Nicolae şi familia
10. Hăbeanu Simion şi familia
11. Cistianu Ioanu lui Ironimu
12. Ocneanu Niculae şi Paraschiva
13. Urianu Iluţiu şi Carolina din Ocnişoara
14. Mihălţian Susana, copii Ioan, Trăianu
15. Ioica Ironim şi Emilia
16. Mihu Toader lui Pavelu
17. Mihu Melintie lui Todoru
18. Hinzo Ioanu şi familia
19. Aldea Niculae şi familia
20. Mihălţan Simion şi Maria
21. Teuşianu Giarasin şi familia
22. Beldean Ioanu lu Ioanu şi familia
23. Soporan Ioanu şi Cătălina
24. Krisianu Cornelie
25. Sârbu Niculae lu Vasile şi familia
26. Ioica Ioanu şi Anica
27. Soporan Vasilie şi familia
28. Dumitru Drăgoiu şi familia
29. Trifu Vasilie şi familia
30. Ioica Ioanu şi familia
31. Posicu Ioanu şi familia
32. Korbu Vasilie
33. Orga Pavelu şi familia
34. Soporanu Niculae şi Istină
35. Sîrbu Ioanu lu Georgiu şi familia
36. Soporanu Ioanu lu Nicolae şi Maria
37. Pintea Tănasă şi Ioană
38. Kinpean Năneo şi familia
39. Soporan Filimon şi familia
40. Mojneag Anica, văduvă, şi Ană
41. Moşneagu Maria şi Istină
42. Otveremean Onichie şi familia
43. Haiasni Georgiu şi Maria
44. Popa Ioanu şi familia
45. Sârbu Ioanu şi Susană
46. Nicoară Arsăntea şi Niculae
47. Mihu Niculae lu Mihăilă şi familia
48. Preaţia Gavrilă şi familia
49. Dobra Vasile şi familia
50. Zoltan Simion şi familia
51. Zăhan Dumitru şi Sofie din Crăciunel
52. Lupea Mihăilă şi Lina din Obreja
53. Masio Mihăilă şi familia
54. Moga Vasile şi familia
55. Bologu Niţio şi Anica
56. Trifu Petru şi familia
57. Dobra Ghiurco şi familia
58. Preaţia Mihăilă şi Ană
59. Luncanu Ioanu şi Maria
60. Moşneag Toaderu şi familia
61. Moşneag Paraschivă
62. Mihălţian Cula şi familia
63. Sîrbu Ioan lu Chirilă şi familia
64. Moga Ironim şi familia
65. Ocneanu Iacobu şi Ană
66. Bogdanu Ioanu şi familia
67. Barna Tănasă şi familia
68. George Moşneag lu Todoru şi familia
69. Sârbu Ioanu şi familia
70. Nicoară Ioanuţiu
71. Ocneanu Ioanu şi familia
72. Kanpean Ioanu şi familia
73. Sârbu Simionu lu Trifan şi Maria
74. Ioica Mitru şi familia
75. Orga Niculae şi Maria
76. Kolesie Ioanu şi Susană
77. Pasicu Anica şi familia
78. Lopăzanu Ioanu şi familia
79. Kömives Ioanu şi familia
80. Străjan Simion lu Georgiu
81. Cistianu Melintie
82. Kolesie Ioanu şi Maria
83. Kolesie Simionu şi familia
84. Korbu Iacobu şi Susană
85. Sârbu Ioanu şi Sico
86. Kămpean Ironim şi Maria
87. Mărginean Arsentea şi familia
88. Nicoară Iosivu şi familia
89. Moga Gavrilă şi familia
90. Docoleanu Ioanu şi Lina
91. Vasiu Ghedeon şi Carolina
92. Rusu Achim şi Mărie
93. Mihu Vasilie lu Pavelu şi familia
94. Korbu Ioanu şi familia
95. Moşneagu Georgiu lu Cula şi familia
96. Voicu Ioanu şi familia
97. Mărianu Vasilie şi Lucreţia
98. Dobra Todoru
99. Rosia Ioanu şi Anica
100. Moşneagu Ioanu şi Anica
101. Orga Teofilu şi familia
102. Tocaciu Ioanu şi familia
103. Avram Ioanu şi familia
104. Komanu Georgiu şi Paraschiva
105. Ioica Dumitru
106. Kolesie Ioanu şi Raveca
107. Mihu Mihăilă şi familia
108. Moga Ană şi Anica
109. Cistianu Paraschiva
110. Moga Iacobu şi familia

Dosar 1/1922 Parohia greco catolică Bucerdea Grânoasă
Chitanţă de 100 de lei plătită de Ghedeon Vasiu drept pomană pentru fratele său Vasiliu „mort pre câmpul de luptă”, datată 16 Decembrie 1922.
Chitanţă în valoare de 49 de lei plătiţi de Simion Beldean bisericii greco catolice din Bucerdea Grânoasă pentru făcutul a 24.500 cărămizi în locul numit „Husuiapă”, datată 19 Iunie 1922.
Pe o chitanţă din 17 Mai 1922, în valoare de 22 de lei plătită către Pataky József aflăm că acesta este „măiastru făurar” (fierar).
Pe mai multe chitanţe apare Oarga Simion ca inspector şcolar.
Din 1923, Parohia din Bucerdea Grânoasă figurează cu abonament la foaia săptămânală „Unirea Poporului” Blaj.
La Casa de economii şi societate pe acţiuni „Patria”din Blaş s-au făcut depuneri începând cu 7 Septembrie 1922 din care s-au achitat la 1 Noiembrie 1923 suma de 1559 coroane şi 40 fileri ca „fond pentru repararea bisericii greco catolice Bucerdea”.

Vorbit-au arhivele lui Mihai C. Szilagy

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu