luni, 7 ianuarie 2008

BUCERDEA GRÂNOASĂ - studiu monografic - Cuvântul duhovnicului

Gânduri duhovniceşti

În umbra Blajului, nu cu mult mai jos pe liniştitele Târnave, între coline şi păduri întâlneşti o comunitate compactă şi ramificată în acelaşi timp, cu oameni frumoşi şi harnici.
Frumuseţile satului sunt vizibile şi ascunse deopotrivă ca nişte diamante ce aşteaptă să fie descoperite, şlefuite şi purtate asemeni unor nestemate.
Munca acestor oameni este o încântare, o bucurie şi o binecuvântare divină. Oameni destoinici având respect pentru adevăratele valori, cu o credinţă şi o frică de Dumnezeu bineclădită încă de mici creştini, oamenii din Bucerdea-Grânoasă merită toată admiraţia. Pot fi exemple vii pentru generaţiile ce vor urma pentru echilibru, cumpătare, dragoste de muncă şi chibzuinţă.
În străfundul sufletului acestor români trebuie căutat diamantul cu reflexe spirituale....şi-l vei găsi dacă încerci să legi câteva vorbe cu primul întâlnit pe uliţele satului.
Oameni ataşaţi de biserică, sprijinind pe cei care vor să ofere comunităţii ceva, deschişi la modernitate dar, în acelaşi timp, păstrându-şi cu sfinţenia unei rugăciuni tradiţiile, obiceiurile, jocurile, basmele...
Asta am simţit în urmă cu cinci ani şi cu trecerea timpului acestea mi-au fost confirmate. Sunt mândru să mă alătur celorlalţi păstori duhovniceşti care au contribuit la păstrarea şi pecetluirea identităţii spirituale. Cu un deosebit respect îi voi menţiona mergând spre negura întunecată a vremilor unde se pierde şirul numelor rămânând cel al faptelor: Augustin Horvat (1975-2000), Suciu Gheorghe(1969-1974), Naftanailă Ioan (1964-1968), Anca Eugen (1936-1964), Meseşan Gheorghe (1914-1940).
În prezent bunul mers al Bisericii este asigurat de către preotul Dan Dulău, Bălău Ghica şi Bălău Aurel cântăreţi, Pintea Toader clopotar, Racoţi Vasile epitrop, Bălău Viorel, Maier Gheorghe, Nandrea Nicolae, Sârbu Ioan, Preaţa Mihăilă, Frăţilă Ioan, Ioica Emil, Haţegan Mircea, Aldea Ioan şi Trif Mihăilă, membrii ai Consiliului Parohial.

Preot paroh, Dulău Dan

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu