miercuri, 14 mai 2008

Purtaţi-vă cu înţelepciune!


1 De ce se întărâtă neamurile
şi de ce cugetă popoarele lucruri deşarte?
2 Regii pământului iau poziţie
şi conducătorii se strâng laolaltă
împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând:
3 „Să rupem legăturile Lor
şi să aruncăm funiile Lor de pe noi!“

4 Cel Ce tronează în ceruri râde;
Stăpânul îşi bate joc de ei.
5 Apoi le vorbeşte în mânia Lui,
şi în urgia Lui îi îngrozeşte.
6 „Totuşi Eu L-am pus pe Împăratul Meu în Sion,
muntele Meu cel sfânt.“

7 Voi vesti hotărârea Domnului:
El Mi-a zis: „Tu eşti Fiul Meu!
Astăzi Te-am născut!
8 Cere-Mi
şi-Ţi voi da neamurile drept moştenire
şi întreg pământul în stăpânire!
9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier
şi le vei sfărâma ca pe vasele unui olar!“

10 De aceea, regilor, purtaţi-vă cu înţelepciune!
Judecători ai pământului, luaţi învăţătură!
11 Slujiţi Domnului cu frică
şi bucuraţi-vă tremurând!
12 Sărutaţi-L pe Fiu,
ca nu cumva să se mânie şi să pieriţi pe cale,
căci mânia Lui este gata să se aprindă!

Fericiţi sunt toţi cei ce se încred în El!

(Psalmul 2, al lui David)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu