vineri, 15 februarie 2008

FIŞĂ DE AUTOR

PENTRU

DICŢIONARUL BIOGRAFIC AL SCRIITORILOR ŞI FILOZOFILOR ROMÂNI DE AZI

1. MIHAI C. SZILAGY (pseudonim literar MIHAI TÂRNĂVEANU).

2. Scriitor.

3. Născut la data de 17 Septembrie 1967 în comuna Bucerdea Grânoasă, judeţul Alba.

4. STUDIILE:

Şcoala generală în comuna Bucerdea Grânoasă;

Liceul industrial Iacob Mureşianu Blaj;

Postliceal, cursul de calificare pentru calea ferată;

Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj al Universităţii Babeş Bolyai Cluj Napoca.

5. ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

Strungar (1988- 1990);

Agent comercial CFR Marfă (din 1990).

6. DEBUT LITERAR:

În volumul Ioan Maiorescu ilustru fiu al satului Bucerdea Grânoasă, biografie documentară, Ed. Aridia, Blaj, 2004, 118 pp.;

În publicaţia Unirea editată de Mitropolia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Serie nouă, Anul XVI, Nr. 3, Martie 2005, p. 7.

7. CĂRŢI PUBLICATE:

SUB NUME PROPRIU

I. Ioan Maiorescu – ilustru fiu al satului Bucerdea Grânoasă, biografie documentară, prefaţa prof. univ. dr. Ion Buzaşi, Editura Aridia, Blaj, 2004. (118 pp.)

II. Bucerdea Grânoasă, monografie, distinsă colaborare, prefaţa prof. univ. dr. Ion Buzaşi, Editura Aridia, Blaj, 2005. (320 pp.)

SUB PSEUDONIMUL LITERAR MIHAI TÂRNĂVEANU

III. Grânoase gânduri din iubire, versuri, prefaţa prof. univ. dr. Ion Buzaşi, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2006. (80 pp.)

IV. Se văd încă urmele-n holde, versuri, prefaţa prof. univ. dr. Ion Buzaşi, Editura Anamarol, Bucureşti, 2007. (122 pp.)

COAUTOR:

Ion Buzaşi, Mihai Târnăveanu, Te salut din inimă Romă Mică, antologie de versuri închinate popasului eminescian la Blaj, Ed. Aridia, Blaj, 2005.

PREZENŢE CU TEXTE ÎN:

Ion Buzaşi, Mihai Târnăveanu, Te salut din inimă Romă Mică, antologie de versuri închinate popasului eminescian la Blaj, Ed. Aridia, Blaj, 2005.

Ion Buzaşi, Ion Moldovan, La început a fost Inochentie, antologie, Ed. Buna Vestire, Blaj, 2007.

8. REFERINŢE CRITICE:

ÎN REVISTE:

Ion Buzaşi, O biografie de autor, în Astra blăjeană, Anul X, 1 (34), Februarie 2005, p. 22.

Ion Buzaşi, Un nume ce bate la porţile poeziei, în Unirea publicaţie editată de Mitropolia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Serie nouă, Anul XVI, Nr. 3, Martie 2005, p. 7.

Ion Buzaşi, Ioan Maiorescu, ilustru fiu al satului Bucerdea Grânoasă, în Informaţia de Alba, Anul X, Nr. 3132, Sâmbătă, 28 Mai 2005, p. 3.

Ion Mărgineanu, Monografia, altfel de respiraţie intelectuală, în Informaţia de Alba, Anul X, Nr. 3201, 11 Noiembrie 2005.

Ioan Popa, Mihai Szilagy: Bucerdea Grânoasă, în Astra blăjeană, Anul X, Nr. 4 (37), Decembrie 2005, p. 21.

Ion Buzaşi, Mihai Târnăveanu, Grânoase gânduri din iubire, în Răsunetul (Bistriţa), Nr. 4327, 25 Octombrie 2006.

Ion Buzaşi, M. Târnăveanu, Se văd încă urmele-n holde, în Răsunetul (Bistriţa), Nr. 4526-4527, 23-24 Iunie 2007, p. 12.

Ion Buzaşi, Se văd încă urmele-n holde, în Discobolul, revistă de cultură apărută sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Serie nouă, Anul X, Nr. 112-114 (117-118-119), apr.-mai-iun. 2007, p. 49.

ÎN VOLUME:

Silvia Pop, Timotei Cipariu contemporanul nostru. Repere culturale astriste, documentar, Ed. Astra, Blaj, 2005, pp. 65-68.

Ion Mărgineanu, De sub geana dorului, dicţionar fără sfârşit, Ed. Unirea, Alba Iulia, 2006, p. 135.

Avram Cristea, Obiceiuri şi datini din judeţul Alba, monografie, Ed. Unirea, Alba Iulia, 2007, pp. 163, 391.

9. Premii literare: -

10. Membru al Asociaţiei Transilvane pentru cultura, limba şi literatura poporului român – ASTRA, Despărţământul Blaj, din anul 2004;

Redactor regional la revista Dialog sindical, Braşov, din anul 2004.

Membru al Societăţii de lectură a studenţilor teologi Inochentie Micu Clain, Blaj, din anul 2007.

11.ADRESA:

Loc. Bucerdea Grânoasă, Nr. 630, jud. Alba, C.P. 517261;

Telefon: 0726678253

Mail: mihai_szilagy@......com

12.FOTO

13.SEMNĂTURA OLOGRAFĂ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu