vineri, 15 februarie 2008

Blajule la poarta ta!


Poartă de complex muzeal, Blajul, cu atracţiile sale este cât se poate de viu!
Totul vorbeşte despre un trecut luminos, lumina credinţei autentice, lumina Adevărului, aceiaşi care călăuzeşte şi timpurile prezente, Adevărul neschimbabil care dă trăinicie oricărei construcţii pe astfel de temelii puse şi ridicate până în vârful maiestăţii cupolei.
La început a fost un sătuc de iobagi...
Apostolia şi-a făcut aici, fără cruţare de sine, cu prisosinţă, datoria de a răspândi Cuvântul Vieţii!
Aceasta a dat un nou suflu speranţei de viaţă, ridicării şi propăşirii poporului de jos.
Şi s-a ridicat, aici, atunci întâia oară, Poporul! Aici este Câmpia Libertăţii noastre, această Câmpie care a adus rodul Libertăţii, a cărei dulce aromă a înfiorat şi mobilizat Apusenii româneşti, pe toţi fiii având în comun limbă, sânge, simţire. Un caracter latinizant, da! care nu acum se săvârşea, era o revenire la originile dătătoare de viaţă, la conştiinţa apartenenţei la viţa nobilă, ramură între ramurile a tot ceea ce dă nume şi fală: romanitatea.
Apoi vorbesc statuile, plăcile memoriale, clădirile şi nu în ultimul rând oamenii vrednici continuatori ai operei redeşteptării prin cultură.
Au trecut de atunci 160 de ani, şi mai bine, dacă socotim întreaga apostolie...
Să nu uităm! Nu trebuie să uităm!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu