duminică, 24 februarie 2008

Cartea Cărţilor, Biblia de la Blaj-1795


...în acest domeniu de cercetare al Cuvântului lui Dumnezeu, Biblia de la Blaj-1795, manifestarea categorică a preferinţei pentru Septuaginta a traducătorului ei Samuil Micu, împărtăşită şi de noi, pe care episcopul Ioan Bob cu un simţ al realităţii ieşit din comun, un geniu al raţiunii practice, a decis să o imprime tipografic, înţelegând că mentalul popular românesc rămâne unul oriental, indiferent de religie, şi că Septuaginta este Biblia cu care poate transcende graniţele dintre confesiunile şi ţările româneşti. Pe de altă parte, Micu avea la Blaj şi în toată românimea, între uniţi şi neuniţi, o faimă uriaşă de savant şi teolog[1], erudit cărturar iluminist. Despre epoca în care a trăit şi creat Samuil Micu, afirma însuşi: niciodată nu au fost biserica românilor, precum e în veacul acesta clerul uniţilor din Ardeal, îmbogăţită de bărbaţi învăţaţi.

În lumina acestui strălucitor arc peste timp, Biserica Română Unită a dat, din cuibul de lumină al Blajului şi cu talentul binecuvântat al lui Samuil Micu, cea mai mare şi mai importantă carte din cultura românească, rămasă sufletelor noastre, curată şi dincolo de orice atingere lumească, eternă, Cartea Cărţilor [2].

Această versiune a Bibliei, republicată în anul 2000, a avut în România un mare impact spiritual şi cultural.

Papa Ioan Paul al II-lea a subliniat importanţa acestei versiuni publicate de un grup de experţi şi sponsorizate de Biserica Greco-Catolică din România şi de înalte autorităţi ale statului. Ediţia a fost tipărită de editura Vaticanului, ca un dar făcut poporului român de către Sfântul Scaun.

În timpul întâlnirii cu Episcopii români care i-au prezentat noua ediţie a Bibliei jubiliare, Papa a amintit de vizita sa din România din mai 1999, prima oară când un Episcop al Romei a călcat într-o ţară ortodoxă. El a spus: "Strigătul oamenilor în timpul celebrării euharistice din Parcul Izvor îmi revine în minte: `Unitate! Unitate!`". El a continuat: "Este dorinţa spirituală a unui popor care cere unitatea şi care doreşte să lucreze pentru unitate; nu voi putea niciodată să îmi şterg din memorie feţele şi gesturile fraterne de la acea întâlnire istorică. Ele fac deja parte din istorie." Papa a concluzionat: "Aşa cum acea călătorie ne-a adus mai aproape pe drumul spre unitate, sper ca şi noua ediţie a Bibliei de Blaj să fie un nou pas în direcţia deplinei comuniuni între discipolii lui Cristos."(http://www.catholica.ro/stiri/show.asp?id=1393&lang=r)

Creştinilor din România le înmânez, în mod simbolic, această nouă ediţie a Bibliei şi o invoc pe Maria, Fecioara ascultării şi Mama unităţii, ca să vegheze asupra paşilor întregului popor român!

(Din alocuţiunea Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul II la lansarea Bibliei de la Blaj la Vatican.)

Sanctitatea Sa a afirmat că are în faţă cea mai frumoasă carte pe care a văzut-o vreodată!

De la adresa:

http://www.history-cluj.ro/Biblia/pag4.htm

puteţi descărca fişierele pdf. Un adevărat cadou pentru pasionaţii Bibliei.[1] BIBLIA de la Blaj, 1795, Ediţie jubiliară, cu binecuvântarea ÎPS Lucian Mureşan mitropolitul Bisericii Române Unite, Roma, 2000. Ediţie realizată sub înaltul patronaj al P.S. Virgil Bercea, episcopul Eparhiei Române Unite de Oradea şi sub egida ştiinţifică a Academiei Române, Institutul de Istorie Cluj Napoca, director Camil Mureşan, p. 2399.

[2] Ibidem, p. 2406.


Un comentariu: