sâmbătă, 20 februarie 2010

Pr. dr. Călin-Daniel Paţulea, Paternitate şi măiestrie didactică paulină,

Ed. Galaxia Gutenberg, Colecţia Teologia 23


Cu arhiereasca binecuvântare a Preasfinţitului Vasile Bizău, Episcop al Curiei Arhiepiscopale Majore a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, care semnează cuvântul îndemn introductiv „Împreună să-l cunoaştem pe Apostolul Neamurilor”, a apărut şi avem o bucurie deosebită să v-o prezentăm, cartea părintelui dr. Călin-Daniel Paţulea, Rectorul Institutului Teologic Greco-Catolic Buna Vestire - Seminarul Major Arhiepiscopal Greco-Catolic din Blaj, „Paternitate şi măiestrie didactică paulină”, profesionist executată de editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş.

…Cartea părintelui dr. Călin-Daniel Paţulea, „Paternitate şi măiestrie didactică paulină”, se constituie într-o veritabilă sursă şi un bun suport pentru toţi aceia care doresc să se apropie cu mai mult interes de personalitatea apostolului şi de opera sa. Ea este rezultatul cercetării tenace, făcută cu abnegaţie şi răbdare şi încoronează celebrarea anului paulin în Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş, iată provocarea la o lectură plăcută şi interesantă pe care o lansează Arhiereul nostru, deoarece şi pedagogia pe care o foloseşte sfântul Pavel în prezentarea misterului lui Dumnezeu lumii multiculturale şi politeiste, din timpul său, rămâne mereu actuală, în contextul unei societăţi fragmentate de opinii şi apartenenţe la o gamă largă de pseudo-valori. Viaţa spirituală a fiecărui creştin este susţinută de credinţă şi este îmbogăţită de modelele pe care sfinţii ni le oferă. Dragostea faţă de Hristos, devenită sens al existenţei şi cheie de interpretare a întregii realităţi, împinge existenţa creştină la o împărtăşire a valorilor şi la răspândirea lor… .

Cartea este structurată pe cinci capitole (204 pp.) tratând despre: Pavel „victima” acţiunilor; originea şi dinamica paternităţii apostolice ca un element de specificitate a Sfântului Pavel; originalitatea conceptului paulin de „paternitate”, în contextul eclezial de astăzi, ca o dinamică pentru activitatea misionară a Bisericii; Sfântul Apostol Pavel, un maestru al Evangheliei prin voinţa lui Dumnezeu; şi, în capitolul ultim, Sfântul Pavel, un păstor şi un maestru care îşi dedică propria viaţă în vederea educării şi instruirii membrilor comunităţii.

Cu un aparat critic temeinic şi în mod specialist elaborat, cu o postfaţă semnată de părintele Vicar mitropolitan Ioan Fărcaş, Protopop al Blajului, care vede utilul acestei cărţi a părintelui dr. Călin-Daniel Paţulea drept ghid pentru a medita cu rost asupra paternităţii pauline şi a paternităţii noastre preoţeşti…, deoarece (…)Apostolul Pavel rămâne un model de imitat pentru fiecare preot, pentru fiecare creştin…, cartea se recomandă unei lecturi atente, cu popasuri de aprofundare şi, de ce nu, de rugăciune.


Mihai C. Szilagy/Târnăveanu


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu