sâmbătă, 20 februarie 2010

Comitet Director Astra - 2010Reuniunea anuală – 2010 – a Comitetului Director Astra, Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj


Spaţiu generos şi călduros, propice desfăşurării diverselor activităţi comunitare, la sediul Centrului Judeţean de Formare Profesională a Adulţilor din municipiul Blaj, a avut loc sâmbătă 06 Februarie 2010, reuniunea anuală a Comitetului Director Astra, Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj. Gazdă primitoare este harnicul ing. Ioan Mihălţan/Pănăzanul, inspector CJFPA, acelaşi plin de „elan, entuziasm, consecvenţă, efort depus”, cum îl caracteriza d-na Silvia Pop, care ne întâmpină cu un cuvânt de bun venit.

Doamna preşedinte Silvia Pop face o trecere în revistă printr-o scurtă referire la cei prezenţi, care au onorat invitaţia de a participa: prof. Livia Mureşan, de la Şcoala „Petru Pavel Aron” Blaj, Lenuţa Aldea, primar al comunei Cergău, prof. Ion Mărginean din Cergău, prof. Maria şi Gheorghe Zereş din Pănade, Părintele Anton Rus şi tânărul său vlăstar Fabian de la Blaj, prof. Călina Comşa din Valea Lungă, prof. Nicolae Cleja din Mihalţ, prof. univ. dr. Cornel Tatai-Baltă din Blaj, Mihai C. Szilagy din Bucerdea Grânoasă, Ciprian Vestemean de Blaj, prof. ing. Cornelia Nicoară din Blaj, prof. Diana Tocaciu din Blaj, prof. Nicoleta Marcu reprezentând Tiurul şi Mănăradea, prof. Ion Pop, prof. Ana Hinescu din Blaj, d-na Marioara Bercea de la Micăsasa, d-nul Teodor Blaga din Biia, d-nul Viorel Mihai, meşteşugar de la Blaj.

Prezentând Raportul de activitate al Despărţământului pe anul 2009, doamna preşedinta Silvia Pop vorbeşte cu determinare despre elita culturală românească, sibieni şi blăjeni pentru salvarea naţiunii, dezbrăcarea de diferende, unire-n cuget şi simţire…, împreună cu d-na Ana Hinescu arătând proiectele de viitor şi sensul şi evoluţia ulterioară pe termen scurt şi defalcat pe luni şi pe întreg anul acesta; colaborarea cu instituţiile de cultură, cu societăţi şi organizaţii non-guvernamentale; activitatea publicistică şi editorială, etc.

Părintele Anton Rus face o frumoasă donaţie: revista „Gând Românesc”, veche publicaţie a membrilor Astra Cluj Napoca.

Se amintesc cele mai importante activităţi care deja s-au efectuat sau care se vor desfăşura de-a lungul anului 2010: aniversarea a 160 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu; comemorare Vasile Suciu la Blaj; comemorare Aron Cotruş la Cergău; în Februarie, comemorare Timotei Cipariu la Pănade; vor fi omagiaţi, pomeniţi aici, Grigore Metaxa, artist plastic, viticultor, prof. univ. dr. Vasile Frăţilă la împlinirea unei sume rotunde de ani, Nicolae Albu, Nicu Stancu, artist plastic, creator literar, Horia Cucerzan, pictor, Ion Deva, scriitor, etc.; în luna Mai, Serbarea Zilelor Revoluţiei de la Blaj; Deniile Eminesciene la Iaşi, participare; aniversare Aurel Dumitru – 65 – artist plastic; comemorare Ştefan Manciulea; în luna Iulie omagierea dr. Nicolae Hâncu, diabetolog clujean de la Blaj; Ioan Popa, Roşia de Secaş; Ion Agârbiceanu; Vistian Goia, filolog, istoric literar; în luna Octombrie serbarea întâii lor deschideri de la 1754, „Zilele Şcolilor Blajului”; tenorul Vasile Turcu, moment liric; Ioan Maiorescu, revoluţionar paşoptist comemorat în locul naşterii, la Bucerdea Grânoasă; în luna Noiembrie comemorare Nicolae Iorga; în luna Decembrie Festivalul de Colinde tradiţional organizat la Blaj cu largă participare, şi altele pe care nu am reuşit probabil să le notăm în fluenţa desfăşurării.

Am reţinut remarca doamnei preşedinte Silvia Pop, „…noi nu avem timp…”, de reflectat(!). Am notat de asemenea în agenda jurnal proprie, şi ţin să o redau aici, replica pe care am dat-o, la timpul cuvenit, în mod public şi acolo, privind imperioasa nevoie a unei colaborări apropiate între conducerea Despărţământului, conducerile cercurilor culturale, cu o atenţie distinctă cuvenită fiecăruia, şi autorităţile locale, respectiv instituţii, biserică, şcoală, primărie. Să ne punem permanent problema a ceea ce dăm noi, doar aşa bucuria de a primi va fi deplină. Să venim noi doar cu atâtica: râvna de a face! Şi se vor înfăptui toate mai marile sau micile noastre deziderate.

În luna Octombrie 2010, la Crăciunelu de Jos, în rodnică Podgoria Târnavelor, în vremea culesului de struguri copţi, ne vom bucura sărbătoreşte la invitaţia mândrilor Fii ai Satului Crăciunel, venită din partea doamnei primar Lenuţa Bubur lansată încă de la comitetul director de anul trecut.

ASTRA ARE ROST! notăm aici concluzia unei frumoase expuneri a domnului prof. univ. dr. Cornel Tatai-Baltă, mereu benefic prezent. La urmă, cu toate că tineretul cu siguranţă merită o mai mare atenţie şi pondere în Comitetul Director, majoritatea acţiunilor de amploare fiind desfăşurate cu tinerimea din şcoli şi facultăţi, a vorbit tânărul Ciprian Vestemean, masterand teolog, despre nevoia producerii Binelui şi… despre chiar valorizarea acestui potenţial incomensurabil: tineretul.

Printre alte discuţii, propuneri şi sugestii, s-a evidenţiat existenţa unui program „Astra 150 de ani (1861-2011)”. S-a accentuat necesitatea depunerii în termen, cât mai repede, a cât mai multor cereri privind destinaţia sumei reprezentând până la doi la sută din impozitul anual, direcţionarea acestora către trebuinţele Asociaţiunii.

Gheorghe Zereş, rapsod popular cu un real talent ne cântă frumos, precum la fel de frumos recită poezia „Primăvara” învăţată de la mama sa, acum în vârstă de 85 de ani.

Domnul profesor Octavian Jeican recită din ale domniei sale Sonete.

Profesor Diana Tocaciu consemnează în materie de secretariat, iar subsemnatul mă angajez să dau în public această scurtă prezentare a, întotdeauna pe bilanţ pozitiv, adunării de voie bună a astriştilor în folosul culturii blăjene, regionale şi naţionale.


Mihai C. Szilagy/Târnăveanu


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu