miercuri, 26 martie 2008

ADORAŢIE EUHARISTICĂ (pt.tineri)

Dumnezeule Tu esti Dumnezeul meu!

Cântec de început: Venim să-l adorăm

Expunerea Sfântului Sacrament

Adoraţie personală: 5 min

L1: Iată-mă în faţa acestui mister de Iubire: Isus în Euharistie. A fi aici înseamnă

să fiu conştient că sunt iubit de Dumnezeu, şi să descopăr în ce fel El este

prezent în viaţa mea, şi că unicul lucru pe care îl pot face este acela de a mă

abandona în mâinile Lui. A adora înseamnă să te abandonezi lui Dumnezeu,

în braţele Sale deschise, să te adăposteşti "la umbra aripilor sale".

E adevărat că uneori nu ştiu cum trebuie să-l ador deoarece cred că sunt eu

cel care trebuie să-i dau ceva Lui, însă este adevărat exact contrariul: eu

trebuie să primesc ceea ce El vrea să-mi dea: prezenţa sa, Cuvântul său,

privirea sa, viaţa sa, inima sa, felul lui de a fi Dumnezeu.

Muzică de fond

L2: E frumos Doamne să te am lângă mine, Tu care acompaniezi şi pui în mişcare orice

pas al meu. Cu Tine alături nu-mi va mai fi frică, şi nu voi înceta să mă minunez de

iertarea ta infinită. Orice speranţă a mea, orice bucurie este pusă în Tine. E frumos

Doamne să te am alături! Să ştiu că Tu eşti prezent chiar şi atunci când eu mă

îndepărtez de Tine. Ştiu că vei fi Tu acela care va ridica capul meu ori de câte ori este

aplecat de ruşine, că nu te-am ascultat. E frumos Doamne, e prea frumos să fiu de

partea Ta, cu Tine, pentru Tine, să fiu în Tine, să-ţi pot scrie laude până când hârtia şi

cerneala se termină, până când mâna obosită de scris, nu se opreşte.

Toţi împreună: E frumos Doamne să ştiu că Tu eşti,

şi că eşti acum aici, lângă mine,

vezi, mă cerţi şi ierţi greşelile mele,

mă înveţi să corectez

ceea ce nu a fost conform voinţei Tale.

Alături de Tine sunt fericit,

şi este fericit acela care asemenea mie

a simţit această imensă bucurie.

Îţi mulţumesc pentru tot ceea ce-mi dai,

de fiecare zi intensă şi plină de bucurie,

pe care mă faci să o trăiesc

Îţi mulţumesc că eşti cu mine,

Mulţumesc pentru că m-ai primit lângă Tine,

chiar dacă ştiu… că nu merit.

Mulţumesc!

Cântec:

L3: CUVÂNTUL DOMNULUI

"Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine,va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viaţa lumii.

Atunci iudeii au început să discute aprins între ei, spunând: "cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul său?" Dar Isus le-a zis: "Adevăr, adevăr vă spun: dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui, nu aveţi viaţă în voi. Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţă veşnică şi eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Pentru că trupul meu este adevărată hrană şi sângele meu este adevărată băutură. Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi eu în el. Aşa cum m-a trimis Tatăl care este viu, iar eu trăiesc prin Tatăl,la fel şi cel care mă mănâncă pe mine, va trăi prin mine…cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veci."

Adoraţie personală: 5 min

L4: Cristos ţi se dăruieşte şi te invită să îl priveşti. A adora înseamnă că Iubirea

se lasă privită. A adora înseamnă să primeşti din partea lui Dumnezeu

declaraţia sa de iubire: "Eu te iubesc, tu eşti important pentru mine". A

adora înseamnă să vrei să asculţi vocea Duhului Sfânt care ne cheamă să fim

persoane înviate. A adora înseamnă să-l cunoşti pe Dumnezeul lui Isus

Cristos, pentru a ne simţi iubiţi ca săraci ce suntem, şi pentru a iubi cu

gingăşia şi delicateţa lui Isus pe cei mai mici.

Psalmul 63 : citit pe două coruri, după 2 strofe se cântă acest refren:

R: În mâinile Lui, am pus viaţa mea

El singur este stânca mea

- Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut dis-de-dimineaţă.

Însetat este de tine sufletul meu, tânjeşte după tine trupul meu

Pe pământ pustiu şi neumblat şi fără apă.

- De aceea în locul cel sfânt m-am înfăţişat ţie

ca să văd puterea şi slava ta.

- Că mai bună este mila ta decât viaţa:

buzele mele te vor lăuda.

- Pentru aceea te voi binecuvânta în viţa mea,

în numele tău ridica-voi mâinile mele.

- Întocmai ca de măduvă şi de grăsime se va sătura sufletul meu

şi cu buze de bucurie te va lăuda gura mea

- Îmi aduc aminte de tine în aşternutul meu,

în ceasuri de veghe mă gândesc la tine

- Căci ai fost ajutorul meu

şi sub acoperământul aripilor tale mă voi bucura.

- Lipitu-s-a de tine sufletul meu

şi dreapta ta mă sprijineşte.

Slavă Tatălui

Rugăciune: Doamne Isuse, care i-ai numit fericiţi pe cei ce flămânzesc şi

însetează de dreptate, ascultă glasul inimilor noastre de lut, care te

doresc cum aşteaptă pământul uscat ploaia şi satură-ne la ospăţul

cuvântului şi harului tău.

Solist

O Doamne Dumnezeule

Tu ne iubeşti dintotdeauna şi pentru totdeauna.

Tu nu ai nimic care să nu fie dăruit.

Tu nu te manifeşti decât ca un dar,

Nu ştii altceva decât să te dăruieşti.

Tu nu te revelezi decât abandonat nouă.

Tu ne iubeşti pe fiecare cu mare profunzime.

Tu te încredinţezi, te dăruieşti nouă.

Tu ne eşti mereu alături, doar pentru că ne iubeşti şi atât.

Tu te oferi şi nu te impui niciodată.

Tu eşti atotputernic, dar în iubire;

Eşti unul care se dăruieşte fără măsură.

Tu iubeşti gratuit: nu vrei nişte sclavi,

Nu eşti unul ce nu are încredere în noi,

Nu te enervezi şi nu te răzbuni,

Nu premiezi şi nu pedepseşti.

Tu continui mereu în iubire,

să ai încredere în noi.

Orice inimă care urcă pe Muntele tău cel Sfânt,

Este inundată de adierea Duhului Sfânt.

Cântec:Tu nu uiţi să mă iubeşti

Adoraţie în liniştea inimii

L5: A fi aici înseamnă că avem nevoie de Dumnezeu şi de fraţii noştri. A te opri

pentru puţin timp în adoraţie înseamnă să mergi împotriva curentului, să

spui că nu reuşeşti de unul singur, să recunoşti că ai nevoie, că eşti conştient

de slăbiciunile tale şi-i ceri ajutor lui Isus. Ne este frică să ne legăm de o altă

persoană, chiar dacă acesta este Dumnezeu. Şi totuşi avem mare nevoie să

redescoperim din nou această relaţie cu El, deoarece acesta este stilul lui

Dumnezeu. El îmi spune că mă iubeşte atunci când decide să ia asupra sa

slăbiciunea mea. De obicei toţi sunt atraşi de lucrurile aparente. Lui

Dumnezeu îi place la mine ceea ce eu însămi sunt tentat să ascund.

Toţi: Cât e de mare Doamne bucuria mea. Sunt aici în faţa Ta, cel care eşti Mântuirea

lumii, bunul prieten al tuturor oamenilor, Cuvântul lui Dumnezeu care bucură şi

va face lumea nouă, lumina tuturor oamenilor. Doamne Tu eşti Calea, Viaţa şi

Adevărul, eşti totul pentru mine, eşti Regele meu.

Muzică de fond

L6: A adora înseamnă să descopăr că Dumnezeu mă iubeşte aşa cum sunt, şi că

nu trebuie să devin perfect pentru a primi iubirea Lui. El s-a dăruit pentru

mine pentru păcatele mele nu pentru meritele mele. Iată noutatea acestei

adoraţii. Dumnezeu mă iubeşte aşa cum sunt astăzi, şi eu am dreptul să mă

iubesc aşa cum sunt. Dumnezeu mă vrea liber, fericit şi nicidecum sclavul

suferinţelor mele, greşelilor mele. A adora înseamnă să îţi dai seama că eşti viu şi

adevărat în faţa lui Dumnezeu viu şi adevărat. Dumnezeu s-a lăsat în mâinile mele

făcându-se "mic", "sărac", "fragil", mai mult decât îmi pot imagina eu. Acesta este stilul lui Dumnezeu: să se facă mic şi sărac: Într-o zi Isus a luat un copil în braţe şi a zis: " Cine primeşte pe unul dintre aceştia mici, în numele meu, pe mine mă primeşte" Şi iar : "Luând pâinea, a frânt-o, şi a dat-o ucenicilor săi zicând: Acesta este Trupul meu; şi apoi luând potirul cu vin a zis: Acesta este Sângele meu". Isus ne arată că este prezent împreună cu Tatăl, în cel mic, în pâine şi vin, deoarece Dumnezeu este un copil mic, un răstignit, unul care este în căutare de iubire.

L7: CUVÂNTUL DOMNULUI

" Îi aduceau copiii ca să-i atingă, dar discipolii îi certau. Văzând aceasta, Isus a fost cuprins de indignare şi le-a spus: "Lăsaţi copii să vină la mine,nu-i opriţi, căci Împărăţia lui Dumnezeu este a acelora care sunt ca ei. Adevăr vă spun, cine nu primeşte Împărăţia lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea".

Muzică de fond

Meditaţie personală

Cântec: Sufletul meu te doreşte

L8: Descoperindu-mă mic, aici în faţa ta Isuse ce eşti în Euharistie, îmi dau

seama de sensul vieţii mele, fericirii mele, de faptul că tu m-ai făcut " Cu puţin mai mic

decât îngerii". În Faţa ta Doamne Isuse, în faţa Trupului tău, eu mă simt membru al

acestui Trup.

Citim psalmul 8 pe două coruri:

Doamne, Stăpânul nostru,

cât de minunat este numele tău pe tot pământul!

Căci ai înălţat slava ta mai presus de ceruri.

Din gura copiilor şi a celor ce sug

ţi-ai pregătit laudă împotriva vrăşmaşilor tăi,

ca să nimiceşti pe duşmani şi pe răzvrătitori.

Când văd cerurile, lucrarea mâinilor tale,

luna şi stelele pe care le-ai întemeiat,

zic: ce este omul de-ţi aminteşti de el,

şi fiul omului, de-l cercetezi?

L-ai rânduit cu puţin mai mic decât îngerii,

cu slavă şi cu cinste l-ai încununat;

L-ai pus stăpân peste lucrarea mâinilor tale.

Toate le-ai aşezat sub picioarele lui,

oile şi boii laolaltă,

chiar şi fiarele câmpului,

păsările cerului şi peştii mării

şi tot ce străbate cărările apelor.

Doamne, Stăpânul nostru,

cât de minunat este numele tău pe tot pământul!

Slavă Tatălui

Rugăciunea: Doamne Dumnezeul nostru, copleşeşti de uimire, ca nişte copii,

noi contemplăm în creaţie lucrarea mâinilor tale şi în cântări de laudă şi de

mulţumire preamărim măreţia numelui tău.

Muzică de fond

Solist: Numai Tu Doamne, poţi da Credinţa.

Cor: Dar vrei ca eu să dau mărturie.

Solist: Numai Tu poţi da speranţă.

Cor: Dar vrei ca eu să am încredere în fraţii mei.

Solist: Numai Tu, poţi da iubire.

Cor: Dar vrei ca eu să-mi iubesc aproapele.

Solist: Numai Tu poţi da putere.

Cor: Dar vrei ca eu să-l susţin pe cel deznădăjduit.

Solist: Numai Tu eşti calea.

Cor: Dar vrei ca eu să le-o arăt celorlalţi.

Solist: Numai Tu eşti lumina.

Cor: Dar vrei ca eu să fac să strălucească ochii tuturor.

Solist: Numai Tu eşti viaţa.

Cor: Dar vrei ca eu să redau celorlalţi dorinţa de a trăi.

Solist: Numai tu poţi face imposibilul.

Cor: Dar vrei ca eu să fac tot posibilul.

Solist: Ţie îţi ajunge persoana ta.

Cor: Dar preferi să contezi pe mine. Tu vrei ca viaţa mea să fie dăruită cu iubire:

fă-mă capabil, Doamne să răspund chemării Tale. Fă-mă capabil să dezvolt darurile

pe care mi le-ai dat, fă-mă ascultător faţă de vocea Duhului Sfânt.

Rugăciunea celui ce se converteşte:

Condu-mă gingaşă lumină

Prin întuneric condu-mă!

Când noaptea e neagră

şi casa departe,

condu-mă!

Sprijină-mi paşii;

Nu vreau să mă grăbesc;

mi-ajunge să fac paşi mici.

Aşa nu am fost niciodată;

Nu te-am rugat niciodată astfel.

Iubeam să-mi aleg singur strada;

Dar acum condu-mă !

Iubeam ziua senină, orgoliul mă conducea,

Dispreţuiam frica: să nu-mi anii aceea.

Am fost binecuvântat mereu de puterea ta:

Condu-mă şi astăzi

prin deşert şi prin junglă,

pe munţi şi pe mări,

până când noaptea v-a dispărea,

şi voi putea vedea răsăritul

şi chipurile surâzătoare ale îngerilor.

Uitându-mă la chipul tău,eu văd chipul tău.

Acel chip pe care tu din eternitate l-ai iubit.

Acel chip pe care în timp l-ai modelat cu mâinile tale

Ca să imprimi în el Imaginea Ta divină.

Acel chip pe care eu îl redescopăr

ori de câte ori te contemplu,

deoarece când te privesc mă văd pe mine

şi când mă privesc te văd pe Tine,

reflexul misterului profunzimii mele necunoscute…

Acel chip în care Divinitatea Ta

se întâlneşte cu umanitatea mea păcătoasă,

pentru a o recrea în sfinţenia şi dreptatea de la început.

Acel chip care mă cheamă să accept mereu,

cu o iubire reînnoită

chipul meu unic şi irepetabil.

Moment de meditaţie personală

Cântec:Tu eşti puterea mea

L9: Mulţumesc Isuse pentru iubirea ta gratuită, ce mă transformă. Iubire ce

este libertate în sclaviile mele, iubire ce este generozitate în egoismul meu,

iubire ce e viaţă în umilirile mele din fiecare zi pe care nu le accept mereu;

Iubire ce e victorie în înfrângerile mele, iubire care e timp dăruit, iubire

care este răbdare atunci când mă supăr, iubire ce e privire pentru atunci

când sunt orb. Cu cât sunt în tine, mai mult mă voi cunoaşte, mai mult sunt

cu tine , mai multă unitate voi face cu ceilalţi. Mulţumesc Doamne. Iubirea

ta mă face să trăiesc!

Muzică de fond

L10: Adoraţia nu se termină într-un dialog între mine şi tine Doamne . Tu

Doamne, vrei să vezi cât sunt în stare să-i primesc pe cei de lângă mine: vii

să mă cauţi pentru a face din chipul meu semnul prieteniei şi al speranţei,

pentru a reaprinde în mulţi dorinţa de iubire. Vrei să mă prinzi pentru ca să

nu-mi vină tentaţia să fug, să nu vreau să te ascult, de a nu vrea să ştiu,

pentru a deveni un mesaj al tău, un cuvânt al tău. Vrei să mă cauţi în

mijlocul prietenilor mei, pentru a mă trimite din nou la ei.

Rugăciuni spontane: după fiecare rugăciune se cântă acest refren: Cântă suflete

Cântec: Azi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu