vineri, 9 ianuarie 2009

MIHAI C. SZILAGY/TÂRNĂVEANU, C.V.


CURRICULUM VITAENUMELE ŞI PRENUMELE: SZILAGY C. MIHAI


LOCUL NAŞTERII: COMUNA BUCERDEA GRÂNOASĂ, JUDEŢUL ALBA


DATA NAŞTERII: 17 SEPTEMBRIE 1967


PĂRINŢII: -TATĂL, CAROL, NĂSCUT 1938, PENSIONAR, ÎN URMA UNEI VIEŢI TRUDNICE LA MUNCA PĂMÂNTULUI, TRACTORIST FIIND;

-MAMA, MARIA, NĂSCUTĂ 1944, PENSIONARĂ, A LUCRAT PĂMÂNTUL, ONORÂND TOTODATĂ ATRIBUŢII CASNICE, CEEA CE A FĂCUT ÎNTREAGA VIAŢĂ;


FRAŢI: ÎNCĂ UNUL, ŞTEFAN, NĂSCUT 1963, ABSOLVENT DE LICEU, ACTUALMENTE DESFĂŞURÂND ACTIVITATEA DE AGENT PAZĂ, CĂSĂTORIT, AVÂND UN COPIL, LOCUIEŞTE LA CASA PĂRINTEASCĂ;


NAŢIONALITATEA: ROMÂN, PROVENIT DINTR-O CĂSĂTORIE MIXTĂ, TATĂL MAGHIAR, MAMA ROMÂNCĂ (N. RADU);


STUDII: -ŞCOALA GENERALĂ ÎN SATUL NATAL, CLASELE I-IV LA SECŢIA MAGHIARĂ, CLASELE V-VIII LA SECŢIA ROMÂNĂ;

-LICEUL IACOB MUREŞIANU BLAJ, CURS LA ZI, PROFILUL MECANIC, BACALAUREAT, PROMOŢIA 1985-1986;

-POSTLICEAL, CURS DE CALIFICARE CU DURATA DE 6 LUNI ÎN DOMENIUL TRANSPORT FEROVIAR, PENTRU FUNCŢIA DE MAGAZINER COMERCIAL ŞI TRANZIT;

-CURS DE CONDUCERE ŞI ADMINISTRARE A EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE FAMILIALE, ATESTAT DE MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI, DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ ALBA;

-UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ NAPOCA, FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ, DEPARTAMENTUL BLAJ, SPECIALIZAREA TEOLOGIE PASTORALĂ;

-UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ NAPOCA, FACULTATEA DE LITERE, CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ ÎN LIMBA FRANCEZĂ;


SERVICIUL MILITAR: CU O DURATĂ DE 16 LUNI, EFECTUAT INTERGRAL ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 1986 – IANUARIE 1988, TRECUT ÎN REZERVĂ CU GRADUL SOLDAT;


FAMILIA SE COMPUNE DIN: SOŢIA, MONICA, NĂSCUTĂ 1969, CASIERĂ, ŞI CEI DOI COPII, RADU MIHAI, NĂSCUT 1990, ŞI ANDREEA MONICA, NĂSCUTĂ 1991, AMBII ELEVI LA LICEU, BĂIATUL PROFIL ECONOMIC-CONTABILITATE, IAR FETIŢA PROFIL PEDAGOGIC, ÎN MUNICIPIUL BLAJ;


DOMICILIUL: STABIL ÎN COMUNA BUCERDEA GRÂNOASĂ, JUDEŢUL ALBA, STR. TITU MAIORESCU, NR. 14, C.P. 517261, LA CASA PĂRINTEASCĂ A SOŢIEI, ÎNCĂ DE LA CĂSĂTORIE, ÎN CONVIEŢUIRE CU MAMA SOŢIEI, PENSIONARĂ. PÂNĂ LA CĂSĂTORIE DOMICILIUL PERMANENT LA PĂRINŢI.

PROFESIONAL: -DOI ANI STRUNGAR LA INTREPRINDEREA DE ACCESORII PENTRU MAŞINI-UNELTE I.A.M.U. BLAJ, ÎN PERIOADA 1988-1990;

-DIN ANUL 1990, PÂNĂ ÎN PREZENT, ANGAJAT AL SUCURSALEI DE TRANSPORT FEROVIAR MARFĂ BRAŞOV, ÎN CADRUL SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE TRANSPORT FEROVIAR MARFĂ CFR MARFĂ SA, ÎN FUNCŢIA DE MAGAZINER COMERCIAL ŞI TRANZIT ÎN STAŢIILE CFR MEDIAŞ, COPŞA MICĂ, RUPEA, RACOŞ, ŞI ACTUALMENTE COŞLARIU;


-DIN ANUL 2006, INTERMEDIAR CU CONTRACT DE COLABORARE, OBŢINUT PE BAZĂ DE INTERVIU, LA BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SUCURSALA JUDEŢEANĂ ALBA, PENTRU PROMOVAREA PRODUSELOR DIN OFERTA BĂNCII;


PASIUNI: LECTURA, ISTORIA, AUTOINSTRUIREA, SCRISUL ZILNIC SUB FORMĂ DE VERSURI, PROZĂ SCURTĂ, AUTOBIOGRAFIE, ÎNSEMNĂRI ZILNICE (JURNAL), DIFERITE COLECŢII, EXCURSII INSTRUCTIV-EDUCATIVE CU COPII, ETC.;

OCUPAŢII: ÎN TIMPUL LIBER, CREŞTEREA ANIMALELOR (2 VACI CU LAPTE, 6-8 OI, 2-4 PORCI); AGRICULTURA PE O SUPRAFAŢĂ, PROPRIETATEA FAMILIEI DE UN HECTAR, ŞI ÎN ARENDĂ UN HECTAR (IARBĂ DE COASĂ); GRĂDINĂRIT PE O SUPRAFAŢĂ DE 0,10 HA; DIFERITE ANGAJAMENTE PE PLAN LOCAL ŞI REGIONAL ÎN CULTURĂ ŞI SOCIETATE; DIVERSE ALTE ACTIVITĂŢI CU PONDERI MAI MICI;


LUCRĂRI PUBLICATE: - IOAN MAIORESCU ILUSTRU FIU AL SATULUI BUCERDEA GRÂNOASĂ, BIOGRAFIE DOCUMENTARĂ, EDITURA ARIDIA BLAJ, 2004, PP. 118, ISBN 973-87028-0-I;

- BUCERDEA GRÂNOASĂ, MONOGRAFIE, EDITURA ARIDIA, BLAJ, 2005, ÎN COLABORARE DISTINSĂ, PP. 320, ISBN 973-87028-8-7;

- TE SALUT DIN INIMĂ MICĂ ROMĂ, ANTOLOGIE LIRICĂ, PUBLICATĂ SUB PSEUDONIM MIHAI TÂRNĂVEANU, ÎN COLABORARE, EDITURA ARIDIA, BLAJ, 2006, PP. 36;

- GRÂNOASE GÂNDURI DIN IUBIRE, PRIMUL VOLUM DE VERSURI, PUBLICAT SUB PSEUDONIM MIHAI TÂRNĂVEANU, EDITURA RISOPRINT, CLUJ NAPOCA, 2006, PP. 80, ISBN 973-751-289-8; 878-973-751-289-5;

- SE VĂD ÎNCĂ URMELE-N HOLDE, VOLUMUL DOI DE VERSURI, PUBLICAT SUB PSEUDONIM MIHAI TÂRNĂVEANU, EDITURA ANAMAROL, BUCUREŞTI, 2007, PP. 122, ISBN 973-8931-48-0;

-ION BUZAŞI-65, OMAGIU BIOBIBLIOGRAFIC, APĂRUT SUB EGIDA CENTRULUI CULTURAL JACQUES MARITAIN BLAJ, ÎN COLABORARE, BLAJ, 2008, PP. 92;

-DRAG DE SAT TRANSILVAN. IOAN MAIORESCU ILUSTRU FIU AL SATULUI BUCERDEA GRÂNOASĂ, STUDIU MONOGRAFIC, COLABORARE DISTINSĂ, EDITURA ANAMAROL, BUCUREŞTI, 2008, PP. 288, ISBN 978-973-8931-95-4;


COLABORĂRI: - POEZIE ŞI ARTICOLE PUBLICATE ÎN UNIREA DE LA BLAJ, REVISTA STUDIA BLASENSIA A STUDENŢILOR TEOLOGI BLĂJENI; REVISTA DE CULTURĂ TRIMESTRIALĂ ASTRA BLĂJEANĂ

- REDACTOR REGIONAL LA PUBLICAŢIA DIALOG SINDICAL DIN BRAŞOV, APARIŢIE LUNARĂ, ÎNTR-UN TIRAJ DE 4000 EXEMPLARE, DIFUZAT ÎN REŢEAUA FEROVIARĂ;

- EDITOR INTERMUNDUS MEDIA, LEGITIMAT CU PSEUDONIMUL MIHAI TÂRNĂVEANU, LA CEL MAI IMPORTANT EDITOR ROMÂNESC DE PRESĂ CULTURALĂ ON-LINE, AL ASOCIAŢIEI ROMÂNE PENTRU PATRIMONIU – ARP;
PROIECTE DEPUSE ADMINISTRAŢIEI LOCALE PENTRU O SOCIETATE MAI CURATĂ ŞI MAI BUNĂ:

- DE ECOLOGIZARE A GROPILOR DE GUNOI DIN LOCALITATE;

!--[if !supportLists]-->- ÎNFIINŢAREA UNEI BIBLIOTECI NOI, NECESARĂ CELOR APROXIMATIV 2300 DE LOCUITORI AI LOCALITĂŢII;

!--[if !supportLists]-->- AMPLASAREA UNEI TROIŢE LA INTRAREA ÎN LOCALITATE;


IMPLICĂRI POLITICE ŞI CULTURALE :

- DIN 2004 PREŞEDINTE AL ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE ALBA ŞI MEMBRU ÎN COMITETUL DIRECTOR NAŢIONAL AL UNIUNII PENTRU RECONSTRUCŢIA ROMÂNIEI, PARTID POLITIC DE ORIENTARE CENTRU-DREAPTA, FUZIONAT APOI CU PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN-DEMOCRAT, SUB DENUMIREA DE PARTIDUL POPULAR CREŞTIN DEMOCRAT – PPCD, SOLUŢIA MORALĂ A POLITICII ROMÂNEŞTI, ÎN CADRUL CĂRUIA AM OCUPAT FUNCŢIA DE VICEPREŞEDINTE AL ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE ALBA, MAI PRECIS VICEPREŞEDINTE AL COMITETULUI JUDEŢEAN DE CONDUCERE;

- ÎN PRIMĂVARA 2004, CANDIDAT DE PRIMAR LA COMUNA CRĂCIUNELU DE JOS, JUDEŢUL ALBA;

- ÎN TOAMNA 2004, CANDIDAT LA DEMNITATEA DE SENATOR, PE PRIMA POZIŢIE, ÎN LISTELE ELECTORALE ALE JUDEŢULUI ALBA, DIN PARTEA UNIUNII PENTRU RECONSTRUCŢIA ROMÂNIEI, SINGURUL PARTID POLITIC CARE PRIN PROGRAMUL SĂU ŞI SITE-UL PROPRIU CERE, CA UN ACT DE JUSTIŢIE REPARATORIU, RESTITUIREA TUTUROR PROPRIETĂŢILOR APARŢINÂND BISERICII ROMÂNE UNITE CU ROMA GRECO-CATOLICĂ, SUB FORMA RESTITUTIO IN INTEGRUM;

- ÎN TOAMNA 2006, CANDIDAT DE PRIMAR LA NOU ÎNFIINŢATA COMUNĂ BUCERDEA GRÂNOASĂ, JUDEŢUL ALBA, PROPUS DE PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT;

- PREŞEDINTE AL CERCULUI CULTURAL ASTRA IOAN MAIORESCU DIN LOCALITATEA BUCERDEA GRÂNOASĂ, MEMBRU ÎN COMITETUL DIRECTOR AL DESPĂRŢĂMÂNTULUI ASTRA TIMOTEI CIPARIU BLAJ;

- ADMINISTRATOR AL SITE-URILOR:

· http://mihaitarnaveanu.blogspot.com/ (SITE AL SCRIITORULUI MIHAI TÂRNĂVEANU)

· http://astrablajeana.blogspot.com/ (SITE AL DESPĂRŢĂMÂNTULUI ASTRA „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ)

· http://sfdumitrubucerdeagr.blogspot.com/ (SITE AL BISERICII „SFÂNTUL DUMITRU IZVORÂTORUL DE MIR” BUCERDEA GRÂNOASĂ)

· http://augustinbunea.blogspot.com/ (SITE AL ASOCIAŢIEI „AUGUSTIN BUNEA”)


RELIGIA: NU ÎNTÂMPĂTOR RĂMAS ULTIMUL, ACEST FOARTE IMPORTANT CAPITOL AL VIEŢII MELE SUFERIND CELE MAI NOI MODIFICĂRI DE ESENŢĂ SPIRITUALĂ. NĂSCUT ŞI BOTEZAT REFORMAT ÎN ANUL 1967, ÎN ANUL 1989, LUNA OCTOMBRIE, AM TRECUT PRIN CĂSĂTORIE LA ORTODOXISM. ÎN ULTIMII ANI DE ZILE MĂ PĂTRUND LITURGHIILE DUMINICALE LA CATEDRALA ARHIEPISCOPALĂ MAJORĂ SFÂNTA TREIME A BLAJULUI ISTORIC, ŞI SFINTELE PAŞTI ÎN SAT ALĂTURAT CREDINŢEI GRECO-CATOLICE CU CARE MĂ IDENTIFIC.


AM REFLECTAT PROFUND ASUPRA CONDIŢIEI MELE PROFANE, DREPT CARE AM HOTĂRÂT SĂ FAC PASUL SPRE CUNOAŞTERE, ÎNŢELEPCIUNE, ŞI DEPLINA SUPUNERE ÎNTRU SACRAMENTELE SFINTEI TAINE A PREOŢIEI ÎN SÂNUL BISERICII ROMÂNE UNITE CU ROMA GRECO-CATOLICĂ, LUMINĂTOAREA PESTE VEACURI A ROMÂNISMULUI.


MEMORABILE ASPECTELE VIEŢII MELE ÎN CARE AM REFUZAT AVANSURILE PROFESIONALE PE CARE LE-AŞ FI PUTUT DOBÂNDI DACĂ AŞ FI DEVENIT MEMBRU AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, CĂRUIA M-AM OPUS PÂNĂ LA CĂDEREA REGIMULUI, FĂRĂ A DEVENI MEMBRU, REZISTÂND PRESIUNILOR.

LA REVOLUŢIA ANTICOMUNISTĂ DIN DECEMBRIE 1989, AVÂND CA IDEALURI RECÂŞTIGAREA DEMNITĂŢII OMULUI, DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI CETĂŢENEŞTI, LIBERA DEZVOLTARE A PERSONALITĂŢII UMANE, DREPTATE ŞI PLURALISM POLITIC, LIBERA MANIFESTARE A CREDINŢEI, ABOLIREA TOTALITARISMULUI ŞI A SISTEMULUI COMUNIST, ETC., AM PARTICIPAT CA VOLUNTAR ÎN GĂRZILE PATRIOTICE, CU ARMA ÎN MÂINI, DE MAI MULTE ORI ÎN PERICOL DE PIERDEREA VIEŢII, ULTERIOR NEREVENDICÂND RECOMPENSE, TOTUL DIN CREDINŢA ÎN DUMNEZEU ATOTPUTERNICUL ŞI PROPĂŞIREA PATRIEI ŞI A POPORULUI ROMÂN.BUCEDEA GRÂNOASĂ,

09 IANUARIE 2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu