miercuri, 4 februarie 2009

Unitatea deplină...Suntem conştienţi că unitatea deplină dintre toţi creştinii va fi rodul lucrării Desăvârşitei Treimi. Însă această lucrare atotputernică cere colaborarea tuturor Bisericilor şi comunităţilor creştine. Această acţiune a Bisericilor trebuie să fie însoţită de eforturi concrete, atât comunitare cât şi individuale. Este necesară pocăinţa sinceră, adică recunoaşterea din partea fiecărei Biserici a aportului adus la ne-unitate, precum şi rugăciunea sinceră a fiecărui creştin pentru a se repara orice greşală împotriva unităţii; este necesară iertarea frăţească, iertare din iertarea Domnului cel iubitor şi milostiv, pentru ca apoi, dorita îmbrăţişare, după decenii sau secole multe de separare să se celebreze în jurul aceleiaşi mese a împărtăşirii Euharistice şi a Cuvântului viu al lui Dumnezeu...

Să rugăm Treimea în Unime ca să ne facă părtaşi, dincolo de nevredniciile şi păcatele noastre, de bucuria sincerei îmbrăţişări frăţeşti şi a deplinei comuniuni.

† LUCIAN
Mitropolit de Alba Iulia şi Făgăraş – Blaj
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu