joi, 30 octombrie 2008

Bucerdea Grânoasă - Fiii Satului, 2008

OBÂRŞIA NE CHEAMĂ!

BUCERDEA-GRÂNOASĂ LA CEAS DE SĂRBĂTOARE!

„Să nu uiţi, române, datina străbună,

Dragostea de ţară şi de Dumnezeu,

Darul ospeţiei să-ţi fie cunună,

Şi bucuria - tovarăş mereu.”

În umbra Blajului, în locul unde cele două Târnave îşi împreună zbaterea şi inimile, în locul unde, dormind o noapte, Eminescu s-a îndreptat spre oraşul luminii ardelene, se întinde asemeni unei marame o veche aşezare cu oameni harnici şi credincioşi având în fiinţă cultul pământului şi-n inimă străfulgerarea divinităţii „tot unul şi unul”, cum spune Creangă. Satul este, dacă pot spune cu o emoţie evidentă, „Locul pe care-l sfinţeşte omul” şi este o caracteristică sufletească remarcabilă a oamenilor care-şi iubesc vatra părintească cu adevăruri irevocabile, mai ales că tinerele generaţii nu au cunoştinţe despre geneza, istoricul şi problematica realizărilor trecute. Am convingerea că citind, gândind, simţind, suferind şi bucurându-se odată cu marile întâmplări petrecute în veacurile trecute, odată cu marii eroi ai neamului nostru, urmaşii noştri se vor simţi oameni mai întregi, mai împliniţi, fii ai unui popor care trebuie să redevină mândru şi demn, aparţinători ai unei comune minunate, Bucerdea-Grânoasă.

Toamna nu ne-a adus numai roade îmbelşugate, ci şi soare, atât pe bolta cerească, cât şi în suflete. Întreaga natură şi-a propus să ne dezmierde, să ne fie părtaşă la emoţia sufletească, dându-ne un imbold cu razele „mingii de foc” ce trona deasupra comunei.

Bucuria revederii i-a determinat atât pe cei care au parăsit locurile natale pentru realizarea visurilor, cât şi pe legaţi sufleteşte de comuna noastră să revină la „matcă”.

Au fost zile mari, de neuitat în comuna Bucerdea-Grânoasă. Foarte potrivit este salutul d-lui primar Aldea Ioan: ,,Este cea mai mare sărbătoare, când se reunesc membrii unei familii! Este bucurie, este armonie, este voinţă Dumnezeiască. Nu-i sărbătoare mai mare ca totul să revină la matcă, la origine, la mărturisirea rădăcinilor, la frăţietate, la părinţi şi locuri părinteşti, strămoşeşti. Vă invit să ne bucurăm împreună la Sărbătoarea Fiii Satului Bucerdea-Grânoasă - Ediţia 2008, sărbătoare înnobilată cu centenarul bisericii SfântaParaschiva”.

Se poate afirma despre sărbătoarea bucerzenilor, desfăşurată în perioada 11-12 octombrie, că a fost un real succes. Împlinindu-se 100 de ani de la zidirea bisericii, credincioşii susţinuţi de preotul Dan Dulău au hotărăt ca eforturile lor depuse de-a lungul anilor să le fie încununate de acest moment jubiliar alături de toţi cei dragi. Momentul a fost ales în preajma sărbătorii „Sfintei Cuvioase Paraschiva”, care este şi ocrotitoarea sfântului locaş. Domnul primar Ioan Aldea, alături de viceprimarul Gabor Árpád, nu numai că au împărtăşit iniţiativa, dar au venit cu o sugestie care apoi s-a concretizat: aceea de-a stabili această dată „ZIUA COMUNEI”! Iniţiatorii şi organizatorii principali ai evenimentului au fost cei amintiţi anterior care, în colaborare cu Consiliul Local, cu Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj al Astrei, cu Şcoala cu Clasele I-VIII „Ioan Maiorescu” Bucerdea-Grânoasă, cu Cercul Cultural Astra „Ioan Maiorescu” Bucerdea-Grânoasă, au dovedit că o asemenea manifestare poate atrage atenţia asupra locului de baştină.

Prima ediţie a Zilelor Bucerzii a fost marcată la început de o revedere a celor care au părăsit doar fizic satul, pentru că mintea şi simţirea lor a rămas fidelă locurilor natale care i-au format ca oameni. Cu sufletele încărcate de emoţia reîntâlnirii, am păşit cu mic cu mare, în dimineaţa zilei de 11 octombrie, la Primărie, unde şi-a avut debutul emoţionanta manifestare. Schimbul de impresii şi destăinuirile au fost dominate de sincerele emoţii care erau vizibile pe faţa fiecăruia.

Azi, 11 octombrie, la Bucerdea-Grânoasă e sărbătoare. Au ţinut în mod deosebit să ne onoreze cu prezenţa şi personalităţi marcante ale judeţului: prefectul judeţului, Coriolan Dan Simedru, preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel, inspector şcolar, Rodica Andronescu, şeful de cabinet al preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, fost subprefect, Clement Negruţ, prof. univ. dr. Ion Buzaşi de la Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, deputatul Tiberiu Bărbuleţiu, consilierul judeţean Florin Teodor Mărginean, directorul prefectural Mihu Ionel. A sosit aici o delegaţie formată din preşedinţii Cercurilor ASTRA din jurul comunei, având-o ca mentor pe preşedinta Despărţământului ASTRA, d-na prof. Silvia Pop, însoţită de prof. Ioan Pop şi ing. Ioan Mihălţan. Această manifestare de excepţie s-a desfăşurat după un amplu program bine stabilit şi gândit. Începând cu ora 10, la Monumentul Eroilor din centrul satului s-a oficiat un Te Deum de către preoţii Sârbu Petre şi Dulău Dan, iar în semn de recunoştinţă, s-au depus coroane din partea Consiliului Local, a Şcolii „Ioan Maiorescu” şi a Despărţământului ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj, ş.a. Începutul sărbătorii a fost marcat de discursul d-lui primar al comunei, Aldea Ioan, care declară deschise serbările, apoi manifestarea a continuat cu înmânarea diplomelor de „Cetăţean de Onoare” celor care şi-au adus un aport deosebit la modelarea tinerelor generaţii (prof. Aurel Trif, înv. Lucia Trif, prof. Ana Cipariu, prof. Emil Voicu, înv. Carolina Voicu, înv. Liviu Luduşan, înv. Ana Georgescu, înv. Mihu Ileana, înv. Gazsi Mihai, Cisteian Emil, ofiţer în rezervă Kömives Andrei, instructor de dansuri Rad Mihai). A urmat apoi parada „Costumelor populare”, cu toate obiceiurile de care fiii satului ţineau seama cu sfinţenie în organizarea unei sărbători. Intenţia organizatorilor a fost aceea de a întări demersul altor susţinători ai tradiţiei, în ideea nemuririi obiceiurilor româneşti, care sunt atât de dinamice şi extraordinare. Îmbrăcaţi în minunate costume populare, elevii şcolii au prezentat un excepţional program artistic susţinut cu mult patos, fiind coordonaţi de învăţătorii Mezei Zolti şi Florea Monica, de prof. Roşa Maria.

Destoinica d-nă Pop Silvia, preşedinta Despărţământului din Blaj al ASTREI, rosteşte un discurs prin care subliniază că tezaurul imaterial al unei naţiuni se acumulează în timp şi se transmite de la o generaţie la alta.

Concetăţenii împreună cu oaspeţii, la invitaţia d-lui director Vasile Bărbuleţ s-au îndreptat spre şcoala care poartă numele cărturarului patriot Ioan Maiorescu (tatăl lui Titu Maiorescu), care s-a născut şi a trăit în Bucerdea. Aici are loc vizitarea şcolii, despre care eu personal afirm cu toată convingerea că este o Şcoală Incluzivă, (mulţi dintre cei care au cercetat-o au fost în asentimentul meu). Felicitări colectivului şi mult succes în continuare!

A sosit momentul culminant când are loc lansarea monografiei „Drag de sat transilvan”, lucrare realizată de Mihai C. Szilagy şi Alina Dulău. Volumul a apărut la Editura Anamarol, Bucureşti, 2008, fiind prefaţat de prof. univ. dr. Ion Buzaşi de la Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia. La această lansare auditoriul a avut marea onoare de a-l avea în mijlocul lui chiar pe distinsul literat blăjean Ion Buzaşi, care prin simplitatea cuvântului dar prin bogăţia sensurilor evidenţiază importanţa, dar şi efortul, abnegaţia şi râvna care plăsmuiesc monografia unei localităţi. Cuvinte de aprecire faţă de priceperea autorilor adresează şi d-na prof. Silvia Pop, subliniind în mod deosebit vocaţia şi slujirea devotată de care dă dovadă d-nul Mihai C. Szilagy în cadrul ASTREI. Domnul Mihai C. Szilagy este cel care în urmă cu câţiva ani ne-a impulsionat în a înfiinţa şi la Bucerdea Grânoasă Cercul Cultural ASTRA, care să promoveze valorile tradiţionale şi să redescopere frumuseţea, bogăţia satului şi a obiceiurilor sale. Dacă n-ar fi existat iniţiativa, verva, dăruirea acestui domn (actual preşedintele Cercului), cultura satului era trecută în negura uitării.

Centrul satului este martorul unui eveniment cultural de amploare: Savorile toamnei-Întoarcerea la obârşie, programul dedicat iubitorilor de tradiţie, şi nu numai, şi-a deschis porţile încă de vineri seara, aici putând fi admirată o expoziţie etnografică realizată cu mare dăruire de cât mai mulţi localnici. Pe scena amplasată în apropiere de Monumentul Eroilor, interpreţi remarcabili de folclor i-au încântat cu muzică autentică şi cu instrumente pe cei care au venit să guste din savoarea toamnei. Într-o atmosferă de sărbătoare şi voie bună cei prezenţi au fost fermecaţi de melodiile vechi, autentice, fredonate de solişti locali dar şi de artistele consacrate Reta Rus, Alina Pinca, Marinela Baba, Ina Todoran acompaniate fiecare de propria formaţie. Nici ansamblul de dansuri al comunei, condus de împătimitul folclorist Mihai Rad, nu s-a lăsat mai prejos, desfătând publicul cu dansuri vechi, specifice bucerzenilor, apoi cu dansuri maghiare, ţigăneşti, fiind acompaniaţi de cei doi fii ai săi, Mihai şi Toader Rad. Deşi e aproape miez de noapte, „Iarba verde de acasă”, cântată chiar de Mircea Rusu, răsună peste sat scoţându-i pe toţi din case, indiferent de vârstă, determinându-i să încingă o horă mare în „uliţă”.

Cu inimile încărcate de bucuria revederii, oamenii au admirat mirificul Foc de Artificii care a transpus micuţul dar totodată mărinimosul sat într-o lume de basm. Cu mare regret ne-am împrăştiat fiecare pe la casele noastre, luându-ne rămas bun cu salutul „Pe mâine!”.

Într-adevăr, dimineaţa de 12 octombrie, aceeaşi comunitate numeroasă (indiferent de naţionalitate) a avut onoarea de a-l întâmpina pe ÎPS Arhiepiscopul Andrei, care ne-a onorat cu prezenţa la sărbătorirea centenarului (1908-2008) Bisericii Ortodoxe cu hramul Sf. Paraschiva. A fost oficiată o slujbă emoţionantă de binecuvântare şi resfinţire a bisericii de către Ierarh înconjurat de un sobor de preoţi cu rădăcini în sat, de protopopul Blajului, Vasile Brumar, şi de consilierul diacon Ioan Roşca. A urmat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, cuvântul de învăţătură al Ierarhului, cuvântul de mulţumire al preotului paroh adresat Înalt Prea Sfinţitului Andrei, oficialităţilor judeţene şi locale, donatorilor şi tuturor credincioşilor. S-au acordat Gramate Arhiepiscopale Consiliului Parohial, epitropului, primarului şi unor fii ai satului care şi-au adus aportul consistent la renovarea bisericii. Pentru buna chivernisire a parohiei şi bisericii, preotul Dan Dulău a primit distincţia de iconom (purtător de brâu roşu). La final, cu toţii am participat la agapa frăţească oferită cu ocazia evenimentului.

Ca şi o continuare, duminica după-masă vechii şi noii membrii ai Cercului ASTRA „Ioan Maiorescu” Bucerdea-Grânoasă s-au întâlnit pentru bilanţ, dar şi pentru noi proiecte în incinta grădiniţei, prelungindu-se astfel festinul cultural de care ne-am bucurat pe parcursul celor două zile de sărbătoare. Doamna Silvia Pop, preşedinta Despărţământului Blaj al ASTREI, conduce cu măiestrie şi eleganţă întâlnirea subliniind rolul important al Asociaţiunii pentru păstrarea identităţii neamului. Au fost înmânate diplome pentru cei merituoşi.

Nu pot încheia fără a-i felicita sincer pe organizatori şi participanţi asigurându-i că eforturile şi dăruirea lor au fost apreciate. Cu toţii am fost profund marcaţi de atmosfera de sărbătoare a satului, de ospitalitatea de care au dat dovadă.

Nu vrem ca acest eveniment să rămână izolat în cadrul activităţilor cultural-tradiţionale. Gândurile ne sunt multe şi sper ca şi realizările să ne fie pe măsură. La sfârşit, când vom pune în balanţă intenţiile cu finalităţile, sperăm ca această implicare să reprezinte o intervenţie benefică în viaţa comunităţii şi un impuls spre a continua cu noi acţiuni care vor fi imortalizate şi-şi vor pune amprente în sufletul băştinaşilor peste timp.

Prof. Alina-Maria DULĂU
3 comentarii:

 1. foarte frumos!!!!!!.............................................bv

  RăspundețiȘtergere
 2. SATUL MEU

  Chiar in centru pe pamant
  Este satul meu cel sfant
  Si eu vreu ca-sa-l cinstesc
  Satul pe care-l iubesc

  Satul meu e colt de rai
  Unde vesnic vrei sa stai
  Sa traiesti si sa iubesti
  Sa scri frumoase povesti

  In acest frumos tinut
  S-au nascut si au trecut
  Oameni cu care ne mandrim
  Si vreau sa ni amintim

  O legenda-i Maiorescu
  El aici sa nascut
  O stea este Eminescu
  Care pe-aici a trecut

  Pe Monica toti o stiti
  De nu voi ai vosti parinti
  A sfintit printr-un joc
  Sufletul acestui loc

  Dascalul acestui sat
  Pe parinti i-a invatat
  Este inca printre noi
  Vreau sa-l cunoasteti si voi
  Pe domnul prof Emil Voicu

  aceasta poezie este compusa de mine pt satul meu.....id meu este ionutza_ale2009

  RăspundețiȘtergere
 3. Să trăieşti copilărie cu pădurea ta cu tot!
  Caută-mă după ziua de vineri. Am acum anumite examene, dar neaparat vom colabora pentru drag satul nostru! Lăudat să fie Domnul nostru isus Hristos!

  RăspundețiȘtergere