sâmbătă, 19 iulie 2008

VÂRSTELE PĂRINŢILOR
Uscat de vânt

pe spate capul cătând ploaie

doborât mă cânt

când văd când simt

sărutul muntelui cu cerul

cum norii omor droaie


La fin-de secerat

ne mai udaţi la timpu-le biblic

cucuruzi cu roadele-n lapţi

se duc părinţi pe semne haotic

cu vârstele lor ancoraţi

în oceanul narcotic


Uscaţi părinţilor sistematic uscaţi

cu dor în veci de apa

ce-i bună pacea dintre fraţi

hârleţul drept, nedreaptă sapa

de care fi-vor astupaţi

tocmescu-le vremelnic apendice groapa


Sunt toţi colea [±]

ba nu lipseşte - lipsi-va nici unul

plusvaloare fiecare cu cenuşa sa

şi stau cuminţi de-un chip cu Bunul

Acela ce-i va învia

Vieţii la nemunci în gata Turnul.


Coşlariu, 15 Iulie 2008.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu