duminică, 6 iulie 2008

IUBIREA APROAPELUI
(arta plastică - Ilinca Nathanael)Ordinea iubirii este cea fixată de Hristos: izvoreşte din Dumnezeu spre a se revărsa în eu; de aci trebuie să se reîntoarcă din nou la izvor, ducând cu sine întreagă creatura omenească, ca s-o scalde în adâncimile acestei iubiri şi să înveţe arta iubirii lui Dumnezeu şi a oamenilor. Fiindcă nu există decât o singură iubire, aceea lui Dumnezeu, din care izvoreşte apoi una asemenea ei: iubirea aproapelui. Acesta din urmă însă nu există independent de cea dintâi, ori cât s-ar încerca să se dovedească contrariul, fiindcă aceasta este izvorul şi legea celei de-a doua. Nu este putere în cer şi pe pământ ca să le poată despărţi deolaltă...*.

* Ioan Miclea – „Oare aşa s-a gândit Hristos? sau Evanghelii din Evanghelie”, Tipografia Seminarului, Blaj, 1943, p. 120.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu