miercuri, 7 iulie 2010

ORÂNDUIT SLUJITOR

Scriptura asupră-mi greu Cuvânt
Cuvânt al lui Dumnezeu ce rodeşte
Ordonează-mi viaţa: slujitor sunt pe pământ
Acel ce lucruri trecătoare îngrijeşte

Cu rugăciuni sfinţit ipodiacon
Mâini puse peste mine apostoleşte
Sunt rânduit sub al luminii con
Credinţei străsimbol având un peşte

Cu râvna mereu numai a stărui
În a Cuvântului predicare şi la rugăciune
Veni-va Domnul, Mângâietorul, a mă milui
Va face asupra mea o mai mare minune

Suit pe trepte una câte una
Mă voi opri în har şi în tărie
În Domnul fie-mi, fi-va cununa
Doar El e singur ce inima-mi o ştie.


29 Iunie 2010, Coşlariu
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu