luni, 3 august 2009

CĂLIRE NETRUPESCĂ
Se intră-n odihnă cu vrere
Of, of, of, nu pot nu este
Că mare lucru nu se cere
De-i crede uşor vei trece peste


Soare şi lună
Astre nestrăine de pământ
Priceperi încunună
Cu flori de rouă al facerii avânt


Astrele flori aprinse pe albastru
Priceperi cât lună şi soare
Înflăcărează înţelesul măiastru
Cufundat în ceşti de răcoare


O cană dimineaţa nemâncat
Cu timp petrecere făr-de băut
O ceaşcă seara neculcat
În orice clipă nicidecum limbut


Răcoare o căniţă
Din flăcărări o ceaşcă
Firavă ascultândă uceniţă
Se-ndeparte de viaţa lumească.


30 Iulie 2009,
Bucerdea Grânoasă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu