miercuri, 25 martie 2009

LUMINI ÎN MARILE AMIEZIÎn marea Ta,
iubind făr-de ifose
mă scufundă
Împărate Isuse!

Sumar îmbrăcat
sar din pat tot numai şoapte
neuitării s-aştern
jăratec în noapte

neîntunecate rămâie
a lemnelor cruce
luminând cântărind
noului om să se-mbuce.

Trei zile/nopţi
în peşteră am adăstat
de opt ori, trei săpunuri
mă primenit-au alintat

părea-mi-se că-s tocma-n risipa
îmbibându-mă pe îndelete
mult meditând astfel am stat
pe marea omenimei sete.

Cu mine la vorbă
întâia noapte am intrat
curat să ies a treia zi,
a doua cu zăpadă m-a precipitat;

neprihănitu-m-a în două mii
patru, cinci, şase,
sfinţitu-s în două mii
şapte, opt, nouă, până-n măduvi la oase!

Atunci! lui Deus caritas
rugatu-m-am aprins
să-mi dea de martie aripi
să nu mai fiu de lume-atins.


Cluj-Napoca, 16-19 Martie 2009,
Mănăstirea Sf. Ignaţiu,
Centrul spiritual Manresa al călugărilor ieziuţi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu