miercuri, 24 martie 2010

PENTRU UN NOU DICTIONAR AL CREATORILOR DIN ALBA


FIŞA PERSONALĂ

 1. PRENUME, INIŢIALA TATĂLUI, NUME, pseudonim, în vârstă de …… de ani;
 2. Data naşterii:……; Locul naşterii………, Judeţul Alba;
 3. Studii
 4. Studii superioare
 5. Profesia de bază
 6. Profesia actuală
 7. Locul sau locurile de muncă
 8. Domeniul specific al activităţii cultural-artistice în care s-a afirmat/se afirmă
 9. Anul începerii/debutul activităţii cultural-artistice şi contextul descoperirii vocaţiei
 10. De la cine a învăţat (mentorul spiritual)?
 11. Pe cine a învăţat?
 12. Momente semnificative în evoluţia artistică
 13. Participări la manifestări şi competiţii de gen
 14. Colaborări interne şi internaţionale
 15. Premii, diplome, titluri, distincţii
 16. Referinţe critice consemnate în diferite publicaţii (ziare, reviste, albume, dicţionare etc.)
 17. Opere publicate sau în manuscris
 18. Fotografii originale: (4/6 tip bust), alte fotografii sau imagini reprezentative din activitatea persoanei (9/12)
 19. Fotografii ale cărţilor şi lucrărilor persoanei (foaia de titlu, fotografii ale tablourilor sau altor lucrări artistice)
 20. Menţiuni speciale (alte aspecte ale activităţii persoanei)
 21. Numele persoanei care a completat fişa
 22. Termen de depunere a fişelor: până în 30 Mai 2010 Membrii echipei de proiect vor pune la dispoziţia responsabililor zonali modelul fişei de mai sus. La fişă pot fi ataşate foi suplimentare pe care se vor trece răspunsurile, respectându-se numărul de ordine al întrebării. Puteţi ataşa copii ale lucrărilor vechi.


Semnătura persoanei chestionate


Data-------------------------Toate fişele, însoţite de paginile suplimentare şi copia pe CD sau dischetă, se depun la prof. Silvia Pop – sediul ASTRA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 64, tel. 0258 711484, 0741 091627, e-mail astrablaj_silviapop@yahoo.comNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu