luni, 17 noiembrie 2014

CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE MAIORESCU ÎN CADRUL ŞCOLII GENERALE IOAN MAIORESCU DIN COMUNA BUCERDEA GRÂNOASĂ, JUDEŢUL ALBA.

NU CELE ÎNVĂŢATE ÎN ŞCOALĂ NE STRICĂ  INTELIGENŢA, CI MODUL NEMETODIC ÎN CARE LE-AM ÎNVĂŢAT.
(ION AL. BRĂTESCU-VOINEŞTI, 1868-1946)

CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE MAIORESCU ÎN CADRUL ŞCOLII GENERALE IOAN MAIORESCU DIN COMUNA BUCERDEA GRÂNOASĂ, JUDEŢUL ALBA.


Se deschide acest punct de informare şi documentare cu privire la personalităţile  IOAN MAIORESCU şi TITU MAIORESCU, din amabilitatea domnilor:
IOAN ALDEA, primar,
VASILE BARBULEŢ, director
MIHAI C. SZILAGY, preot, iniţiator de proiect.

La data de 14 octombrie 2014, la ziua comunei Bucerdea Grânoasă, Sf. Cuvioasa Paraschiva, la comemorarea a 150 de ani de la trecerea la cele veşnice a lui Ioan Maiorescu, se lansează şi se agreează ideea de a se constitui în cadrul bibliotecii şcolii din localitate un raft cu unităţi biobibliografice privitoare la viaţa şi activitatea maioreştilor, tată şi fiu, erudiţi patrioţi cu obarşia la Bucerdea.

Cu intenţia uitarii de sine, deşi ţine foarte mult la această sumă de cărţi, cu trudă acumulate, Mihai C. Szilagy înţelege să doneze spre păstrare bună şi bun folos doritorilor de cultură izvoarele următoarelor titluri:

Ca început, la aceiaşi dată se pune cartea de căpătâi cu titlul IOAN MAIORESCU, de N. Bănescu şi V. Mihăilescu, scriere comemorativă cu prilejul centenarului naşterii lui (1811-1911), apărută la Bucureşti, Tipografia Românească, 1912.

La data de astăzi sunt alăturate următoarele cărţi:

TITU MAIORESCU ŞI PRIMA GENERAŢIE DE MAIORESCIENI, CORESPONDENŢA, antologie, note şi prefaţă de Z. Ornea, Ed. Minerva, Bucureşti, 1978, pp. 782.

ANTOLOGIA IDEOLOGIEI JUNIMISTE, culegere de studii neadunate până acum în volum, de E. Lovinescu, Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1943, pp. 461.

CRITICE . I, de Titu Maiorescu, prefaţa de Paul Georgescu, text stabilit, tabel cronologic, indice şi bibliografie de Domnica Filimon-Stoicescu, Ed. pentru Literatură, Bucureşti, 1967, pp. 270.

CRITICE . II, de Titu Maiorescu, prefaţa de Paul Georgescu, text stabilit, tabel cronologic, indice şi bibliografie de Domnica Filimon-Stoicescu, Ed. pentru Literatura, Bucureşti, 1967, pp. 570.

TÂNĂRUL MAIORESCU, de Domnica Filimon, Ed. Albatros, Bucureşti,  1974, pp.247.

AMINTIRI DESPRE TITU MAIORESCU, antologie şi prefaţă de Ion Popescu-Sireteanu, Ed. Junimea, Iaşi, 1973, pp.217.

MAIORESCU, de Eugen Todoran, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1977,  pp.415.

TITU MAIORESCU, din CRITICE, ediţie îngrijită şi tabel cronologic de Domnica Filimon şi Eugen Todoran, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1978, pp. 359.

DE LA  TITU MAIORESCU LA GEORGE CĂLINESCU, antologia criticilor români, întocmită de Eugen Simion, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1971, pp. 511.

DE LA  TITU MAIORESCU LA GEORGE CĂLINESCU, antologia criticilor români, vol. 1,întocmita de Eugen Simion, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1971, pp. 511.

DE LA  TITU MAIORESCU LA GEORGE CĂLINESCU, antologia criticilor români, vol. 2,  întocmită de Eugen Simion, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1971, pp. 693.

TITU MAIORESCU, de Simion Mehedinţi, Soveja, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, pp. 145.

TITU MAIORESCU (1840-1917), de Ion Petrovici, Ed. Biblioteca pentru toţi, Bucureşti, pp.129.

TITU MAIORESCU, de George Ivaşcu, Ed. Albatros, Bucureşti, 1972, pp.175.

SCRIERI DIN TINEREŢE (1858-1862), de Titu Maiorescu, ediţie îngrijită, prefaţa şi note de Simion Ghiţă, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1981, pp.435.

CUGETĂRI ŞI AFORISME, de Titu Maiorescu, selecţie, introducere, note şi comentarii, indice tematic de Simion Ghiţa, Ed. Albatros, Bucureşti, 1986, pp. 198.

FLACĂRA, LITERARĂ, ARTISTICĂ, SOCIALĂ, Anul II, Nr. 13 - 12 Ianuarie 1913, Director C. Banu, revista Institutului de editură şi arte grafice Flacăra, Bucureşti, pp. 97-104. Pe coperta I apare Monumentul lui Ioan Maiorescu de la Craiova, iar în primele două pagini ale acestui număr al revistei articolul Ioan Maiorescu, cu prilejul inaugurării monumentului său de la Craiova, semnat Const Paul.

BLAJUL, Anul III, Iunie- Octombrie, 1936, fotocopie după O scrisoare a lui Titu Maiorescu către Timotei Cipariu din 1857.

PLIC TIMBRAT cu data postei 27.12 2011 şi a primirii cu data de 28.12.2011, destinatar Mihai C. Szilagy, conţinând una serie filatelică de 3 (trei) timbre cu chipul bust al lui Titu Maiorescu, autor intelectual, emise de Poşta Română, în beneficiul prizonierilor de război.

JURNALUL, complet, volumele I-IX, după cum urmează:

JURNAL ŞI EPISTOLAR, TITU MAIORESCU, vol. I, (noiembrie 1855-martie 1859), studiu introductiv de Liviu Rusu, ediţie îngrijită de Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi Domnica Filimon, Ed. Minerva, Bucureşti, 1975, pp. 750.

JURNAL ŞI EPISTOLAR, TITU MAIORESCU, vol. II, (martie 1859-17 iulie 1860), ediţie îngrijită de Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi Domnica Filimon, Ed. Minerva, Bucureşti, 1978, pp. 485.

JURNAL ŞI EPISTOLAR, TITU MAIORESCU, vol. III, (18 iulie1860-10 iulie 1862), ediţie îngrijită de Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi Domnica Filimon, Ed. Minerva, Bucureşti, 1980, pp. 547.

JURNAL ŞI EPISTOLAR, TITU MAIORESCU, vol. IV, (22 iulie1862-30  iunie/12 iulie 1864), ediţie îngrijită de Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi Domnica Filimon, Ed. Minerva, Bucureşti, 1983, pp. 445.

JURNAL ŞI EPISTOLAR, TITU MAIORESCU, vol. V, (10/22 iulie1864-7/19 noiembrie 1866, ediţie îngrijită de Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi Domnica Filimon, Ed. Minerva, Bucureşti, 1984, pp. 597.

JURNAL ŞI EPISTOLAR, TITU MAIORESCU, vol. VI, (8/20 noiembrie 1866-17 april 1870), ediţie îngrijită de Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi Domnica Filimon, Ed. Minerva, Bucureşti, 1986, pp. 651.

JURNAL ŞI EPISTOLAR, TITU MAIORESCU, vol. VII, (18 aprilie 1870-28 aprilie 1872), ediţie îngrijită de Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi Domnica Filimon, Ed. Minerva, Bucureşti, 1987, pp. 651.

JURNAL ŞI EPISTOLAR, TITU MAIORESCU, vol. VIII, (sfârşitul lui aprilie 1872-sfârşitul lui aprilie 1876), ediţie îngrijită de Georgeta Rădulescu-Dulgheru, Ed. Minerva, Bucureşti, 1989, pp. 279.

JURNAL ŞI EPISTOLAR, TITU MAIORESCU, vol. IX, (sfârşitul lui aprilie 1876-începutul lui ianuarie 1879), ediţie îngrijită de Georgeta Rădulescu-Dulgheru, Ed. Minerva, Bucureşti, 1989, pp. 345.

Primite au fost toate acestea în cadrul Cercului Pedagogic, de faţă cu cadrele didactice  fiind domnul Director şi responsabilul Centrului de documentare şi informare, domnul Mezei Ştefan Zolti.


Domnul Virgil Şerbu Cisteianu, directorul editurii Gens Latina din Alba Iulia şi al Asociaţiei culturale Gând Românesc, Gând European, a revistei Gând Românesc, revistă lunară de cultură, ştiinţă şi artă de la Alba Iulia, în calitate de invitat a susţinut un cuvânt de viaţă, de cultură şi istorie contemporană, însuşi făcând donaţie de carte aşa cum ştiu face oamenii buni.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu