marți, 21 februarie 2012

Salut cu bucurie pe Preafericirea Sa Lucian Mureşan şi pe voi toţi, credincioşi din Româniaimagine

Sâmbătă 18 februarie 2012 Papa Benedict al XVI-lea a celebrat un nou Consistoriu Ordinar Public.
Cu această ocazie au fost creaţi 22 de noi Cardinali ai Bisericii Catolice, printre care şi Preafericitul Părinte Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
Consistoriul a avut loc în Bazilica Sf. Petru din Vatican, debutând cu o procesiune a noilor purpuraţi, plecând de la capela Sfântului Sebastian unde se află mormântul Fericitului Ioan Paul al II-lea, până la altarul central al Bazilicii. La momentul liturgic prescris, fiecare Cardinal a urcat la altarul Confesiunii Sfântului Apostol Petru unde a primit bereta roşie, simbol al dăruirii până la vărsarea sângelui din dragoste faţă de Biserică, inelul de Cardinal având încrustate figurile Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi o stea ce o reprezintă pe Maica Domnului, precum şi decretul de numire conţinând numele bisericii al cărei titular devenea noul Cardinal, şi care pentru Preafericitul Lucian este biserica Sfântului Atanasie de la Roma. După această ceremonie, Preafericitul Lucian, împreună cu membrii Sfântului Sinod al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, cu Arhiepiscopul Romano-Catolic de Bucureşti Ioan Robu şi cu Episcopul Romano-Catolic de Iaşi Petru Gherghel, au participat la un prânz festiv oferit de Congregaţia pentru Bisericile Orientale, la care au fost prezenţi la invitaţia Cardinalului Leonardo Sandri Prefectul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale mai mulţi purpuraţi printre care decanul Colegiului Cardinalilor, Eminenţa Sa Angelo Sodano, Arhiepiscopul de Viena Christoph Schönborn, precum şi alţi invitaţi.
În după-amiaza zilei de sâmbătă 18 februarie, noul Cardinal, Preafericirea Sa Lucian, a binecuvântat în foaierul Aulei Paul al VI-lea din Vatican sutele de credincioşi veniţi cu acest prilej din România din toate Eparhiile greco-catolice, precum şi din diaspora. În acelaşi context, Cardinalul Lucian a fost felicitat de către Secretarul de Stat al Sanctităţii Sale, Cardinalul Tarcisio Bertone, de Cardinalul Angelo Bagnasco, preşedintele Conferinţei Episcopale Italiene, de monseniorul Georg Ganswein, secretarul personal al Sfântului Părinte Papa Benedict, şi de alte înalte feţe bisericeşti. La acest moment istoric pentru Biserica Română Unită cu Roma şi pentru întreaga ţară au fost prezenţi importanţi reprezentanţi ai vieţii politice din România. În seara zilei de sâmbătă a fost organizată o recepţie oferită de Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun în cinstea noului Cardinal Român, ocazie cu care Excelenţa Sa Ambasadorul Bogdan Tătaru-Cazaban a exprimat aprecierea Statului Român pentru această numire care onorează întreaga naţiune română. Cardinalul Lucian, în discursul rostit cu această circumstanţă a mulţumit distinselor autorităţi prezente, şi tuturor invitaţilor.

Duminică 19 februarie 2012, Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea a celebrat în Bazilica Sfântul Petru Sfânta Liturghie împreună cu noii Cardinali. Suveranul Pontif a subliniat în cuvântul său de învăţătură aspectul universalităţii Bisericii Catolice care se exprima şi prin celebrarea acestui Consistoriu, invitând noii purpuraţi la o adâncă conştientizare a misiunii la care sunt chemaţi în slujirea poporului lui Dumnezeu, şi în spirit de colaborare cu urmaşul Sfântului Petru. Tot în cursul zilei de duminică, la tradiţionala rugăciune Angelus, Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea s-a adresat sutelor de pelerini prezenţi la Roma pentru această sărbătoare, rostind în limba română: «Salut pelerinii de limba română veniţi la Roma pentru Consistoriu. Rugăciunea la Mormintele Apostolilor să vă întărească credinţa şi entuziasmul de a vesti Evanghelia». În agapa frăţească organizată cu acest prilej la Colegiul Pontifical Ucrainean Sf. Iosafat de la Roma, Preafericirea Sa Cardinalul Lucian, mulţumind mulţimii de pelerini prezenţi, a anunţat numirea de către Congregaţia pentru Bisericile Orientale a noului Rector al Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma, în persoana părintelui Gabriel Buboi.

Luni, 20 februarie, în Aula Paul al VI-lea din Vatican, Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea a acordat o audienţă generală noilor Cardinali şi tuturor pelerinilor provenind din întreaga lume prezenţi în Cetatea Eternă pentru acest eveniment. Eminenţa Sa Cardinalul Lucian i-a mulţumit Sfântului Părinte pentru această mare onoare acordată Bisericii Greco-Catolice şi României, oferindu-i în dar o icoană a Bunului Păstor. Sfântul Părinte, adresându-se Întâistătătorului Bisericii Române Unite şi credincioşilor prezenţi, a rostit din nou în limba română următoarele cuvinte: «Salut cu bucurie pe Preafericirea Sa Lucian Mureşan şi pe voi toţi, credincioşi din România, care aţi dorit să vă strângeţi în jurul iubitului vostru Păstor, pe care l-am creat Cardinal. Împreună cu voi salut întregul popor român şi Patria voastră, legată acum şi mai mult de Sediul Sfântului Petru! Binecuvântarea mea să vă susţină mereu.»
pr. Cristian Crişan
imagine

http://www.bru.ro/blaj/preafericirea-sa-lucian-muresan-creat-cardinal-al-bisericii-catolice/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu