joi, 3 martie 2011

TITU MAIORESCU - FESTIVALUL NATIONALColegiul "Titu Maiorescu" AIUD, Jud. Alba,

Editia I


Cu o impresie deosebită am rămas plăcut surprins de participarea la, cât şi de reuşita primei Ediţii a Festivalului Naţional "Titu Maiorescu" organizat la Colegiul Naţional omonim din municipiul Aiud, judeţul Alba, cu implicarea majoră a Dir. adj. Zamfira Costan, prof. Elisabeta Gheţie, alte cadre didactice cu dar de a face mai mult şi mai bine activităţilor cu elevii, dar şi tineret de toate clasele, bine pregătit.

Scriitorul Ion Mărgineanu, îndemna odinioară în presa regională:

Apropiaţi-vă de Ioan Maiorescu pentru că biografia lui a fost încruntată ca liniştirea Târnavelor înainte de a se vărsa în Mureş şi mai departe-n Dunăre şi Mare, pentru că a făcut din slujirea Limbii Române un crez, un bici cu care a încercat să-i răzuiască bolile, s-o apere împotriva detractorilor de neam, pentru că a dat un fiu de excepţie lumii: Titu Maiorescu asul din mânecă al Limbii Române, al Politicii Româneşti.

Dir. adj. doamna Zamfira Costan face deschiderea Festivalului, dorindu-şi multe şi reuşite ediţii, această întâia având, în mare, următorul desfăşurător:

În prezentarea elevilor a avut loc defilarea cu nişte postere realizate de dânşii cât şi prezentarea lor, sub genericul "Modelul meu eşti tu";

Sesiunea de cercetări ştiinţifică a avut următoarele comunicări susţinute de către:

I. Virgil Şerbu Cisteianu, Despre Ioan Maiorescu şi Titu Maiorescu, o tratare liberă, documentată şi atentă asupra aspectelor biografice, cu promisiunea unor dezvăluiri cât de recente a unor descoperiri de noi ramuri ale genealogiei maioresciene, a căror mlădiţă se simte şi este Domnia sa;

II. Mihai C. Szilagy/Târnăveanu, Ioan Maiorescu ilustru fiu al satului Bucerdea Grânoasă, o cercetare istorică, ştiinţifică cât şi de suflet, prezentând pe Maioreşti drept fiii acestui pământ cu toată implicarea lor naţională şi europeană;

III. Elisabeta Gheţie, Dimensiunea politică a lui Titu Maiorescu, (pe care însuşi Regele îl consideră mai mult decât un prieten);

IV. Doamna SzeKely...., Lecţia de politică (conservatoare) a grupării junimiste, cu idei şi principii care vin, ar veni bine şi politicii actuale;

Din toate comunicările a rezultat dimensiunea enciclopedică a figurii frumoase, naţionale şi patriotice, pe care Maioreştii au impus-o epocii şi posterităţii prin câte un caracter însufleţit de ideal.

Au urmat prezentări power point pe monitoare de calculator în cabinetul multifuncţional ilustrând activităţile Colegiului în cadrul Proiectului Zilele Şcolii:

- Balul Bobocilor (cls. a IX-a)

- Concursuri sportive (role, biciclete, skate board, etc.)

- Ateliere de lucru

- Care pe care, concurs

- Cafeneaua amintirilor, întâlnire cu fostele cadre didactice

- Prezentare de carte

- Aplicarea unui Chestionar legat de activitatea extraşcolară, observat pe 90 de elevi

- Modelul meu în viaţă, cu concluzia: Este bine să avem un model în viaţă!

- Proiectul educativ O viaţă fără riscuri, Fumatul te ucide! (prof. Radoescu)

- Interdiscipinaritate; În lumea poveştilor colorate; Şi dovleceii ne spun poveşti (decupaje din bostani); Semne de carte realizate şi dăruite, cu ilustraţii din poveşti; Creaţii plastice minimax din materiale reciclabile, din gris şi zahăr colorate, aţă, etc.; Felicitări cu teme despre sărbătorile de iarnă, dăruite cu o colindă în atmosfera minunată a sărbătorilor; Pictură pe sticlă, cu finalizarea poeziei şi poveştilor în pictură cât şi, aflată în faza de pregătire, cu clasa a III-a, o expoziţie de icoane pe sticlă cu tematica Învierii, a Paştilor. Îndrumătoare prof. Otilia Han împreună cu colegele... de la Şcoala "Axente Sever".

- prezentare power point interdisciplinaritate în procesul de predare-evaluare;

- Prezentarea proiectelor Astra Tineret de către prof. Elisabeta Gheţie, preşedinta Despărţământului Astra "Ovidiu Hulea" Aiud, cu prezentări power point care încheie întreaga manifestare în ton patriotic (moţesc).

Imaginile pe masură ce vom primi se vor posta.

Să lucraţi! Am lucrat, frate, şi noi, dar voi încă mai mult să lucraţi!” Era ultimul sfat pe care Ioan Maiorescu îl da foştilor săi elevi şi tuturor generaţiilor următoare...


Am avut bucuria de a dărui cărţi dar şi aceea de a primi Revista de cultură, ştiinţă şi artă Gând Românesc, nr. 1 (29) pe luna ianuarie 2011, şi nr.2 (30) pe luna februarie 2011, editată de Asociaţia culturală Gând Românesc, Gând European şi Editura Gens Latina din Alba Iulia de la chiar directorul şi fondatorul acestei noi serii, domnul, admirabil implicat, Virgil Şerbu Cisteianu.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu