duminică, 30 decembrie 2007

Cucerirea culmilorMOTTO: Porunca de a iubi pe Dumnezeu, este temelia vieţii veşnice!


Iubiţilor ascultători.

Mă gândesc şi vă îndemn a gândi la atenţia pe care omul trebuie să o acorde semenului său, deoarece cine nu ştie să-l asculte pe aproapele nu ştie să-L asculte pe Dumnezeu. Omul are în el de la Creator tendinţa spre bine, spre frumos, spre ceea ce este înălţător şi spiritual. În căutarea lui Dumnezeu, Cucerirea culmilor, trebuie să fim conştienţi că vom avea de înfruntat multe greutăţi, deoarece în această lume suntem cu toţii pelerini, silindu-ne să ne păstrăm în credinţă, speranţă, iubire, umilinţă, rugăciune, răbdare şi mortificare creştinească, pentru a ajunge în Patria Cerească…Raiul.

Raiul înseamnă să fii una cu Dumnezeu. Această carte poate însemna un mic îndreptar în privinţa Căii de urmat. Cugetând la ceea ce ne învaţă Sfânta Scriptură, aflăm că soarta omului nu este în puterea lui, iar dacă ne spunem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. De aceea mereu să ne rugăm şi să cerem ajutor spunând: Tu Doamne, întăreşte-mi paşii în Cuvântul Tău, şi nu lăsa nici o nelegiuire să stăpânească peste mine! O, suflete al meu, în toate căile tale cugetă la Dânsul. Ia aminte că, cine îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, zi şi noapte cugetă la Legea Lui! Un astfel de om este ca un pom sădit lângă un izvor, care dă rodul la vremea lui, şi ale cărui frunze nu se vor usca: tot ce începe duce la bun sfârşit. De aceea faţa unui bun creştin, creştin adevărat, este veşnic liniştită, iar ochii senini. În ochii noştri trebuie să se citească întotdeauna bucuria din suflet pentru faptul că putem observa minunile divine, că suntem fiii Celui de Sus!

În tot ce facem şi spunem, să ne gândim mai întâi la urmări! Să căutăm a ne detaşa şi a nu rosti nici un cuvânt care ar putea supăra pe Dumnezeu sau pe aproapele. Cuvântul este imaginea sufletului! Întâia regulă a iubirii aproapelui este să vedem în el pe Isus. Doamne, Te întâlnesc la fiecare pas; privesc pe aproapele şi în el eşti Tu.

Acestea fiind spuse, toate dinspre şi despre această provocare a fratelui teolog Ciprian Emil Vestemean de Cucerire a culmilor, închinată Preacucernicului Părinte Bernard Ştef A. A., la 90 de ani de viaţă, şi iată, nouă tuturor, ca un dar de la Dumnezeu, cu împreună lucrarea oamenilor de bine, profesor artist plastic Daniel Voina şi a domnului primar al municipiului Blaj, Simion Băcilă, pe toţi felicitânu-i închei aplaudând, căci tac şi fac, virtuţi mai mari decât a şti să vorbeşti, a vorbi doar.

Mihai Târnăveanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu