joi, 19 februarie 2015

Noua ediţie a Bibliei de la Blaj

29.05.2001, Vatican (VIS) - Astăzi, Preafericitul Cardinal Ignaţiu Moussa I Daoud, Prefect al Congregaţiei pentru Bisericile Răsăritene, a prezentat Biroului de Presă al Sfântului Scaun noua ediţie retipărită a Bibliei de la Blaj (1795), „un monument al limbii române”. Cardinalul a declarat că această Biblie, rezultatul muncii timp de cinci ani a mai multor experţi, „a fost timp de mulţi ani un instrument eficace de evanghelizare şi a avut o importanţă enormă în dezvoltarea limbii române, precum şi în plan ecumenic”.
Tradusă de călugărul Samuil Micu, „ea a fost acceptată şi de catolici şi de ortodocşi. Dată fiind calitatea ei, ea a fost folosită de ambele comunităţi, apoi retipărită, fiind astfel bază pentru alte traduceri. Datorită ei s-a format un limbaj teologic comun care a permis o mai bună înţelegere reciprocă şi a condus la un dialog fructuos.” Preafericitul Ignaţiu a afirmat că este sigur că acest volum „va ajuta la o mai bună înţelegere a importanţei pe care Biserica Greco-Catolică a avut-o în cadrul istoriei naţiunii române. Sper ca Biblia de la Blaj”, a încheiat el, „reeditată cu atâta grijă, va ajuta de asemenea la dialogul cu Biserica Ortodoxă, care îşi are rădăcinile în acelaşi Cuvânt viu al lui Dumnezeu şi în Tradiţia Răsăriteană.”
Profesorul Camil Mureşanu, de la Academia Română, a explicat unele detalii istorice privind Biserica Greco-Catolică din România. El a spus că Biserica Română Unită cu Roma s-a născut aproximativ în anul 1700, după acceptarea catolicismului de către o mare parte a clerului şi populaţiei româneşti, original ortodoxe, din Transilvania. Această provincie se afla atunci inclusă în Imperiul austriac. Viena a promis o viaţă mai bună românilor care atunci nu aveau nici un drept şi erau de fapt „toleraţi” în propria ţară.
Când cel puţin jumătate din românii din Transilvania au revenit la ortodoxie, viaţa majorităţii catolicilor bizantini, cunoscuţi ca şi greco-catolici, a devenit dificilă. Sub conducerea unor Episcopi luminaţi însă, Biserica s-a dezvoltat şi a avut un rol important în viaţa poporului român. În 1721, Papa Inocenţiu al XIII-lea a înfiinţat o Episcopie pentru uniţii din Transilvania. În 1737, acest scaun episcopal a fost transferat la Blaj, oraş care a devenit un centru de educaţie, în special teologică. Primele şcoli româneşti din Transilvania a fost fondate în Blaj, aici învăţând români din întreaga ţară, şi tot aici fiind tradusă în 1795 Biblia.

Profesorul Mureşanu a anunţat că ediţia retipărită prezentată astăzi este dedicată Papei Ioan Paul al II-lea, care „a fost foarte generos în sprijinirea muncii de reeditare”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu